Aon Best Employers

Ve dnešním soutěživém světě globálního pracovního trhu nestačí k přilákání a udržení talentovaných zaměstnanců jen známá značka. Společnost musí vytvářet konkurenční výhodu prostřednictvím svých lidí.

Studie Aon Best Employers je standardizovaný dotazníkový průzkum motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců, vycházející z dlouhodobé, celosvětové metodiky Aon Hewitt. Každoročně se ho účastní tisíce světových i desítky českých firem. Cílem průzkumu je pomoci společnostem zmapovat spokojenost a motivovanost jejich zaměstnanců, odhalit silné a slabé stránky a zaměřit se na to podstatné pro zabezpečení větší výkonnosti a loajality současných zaměstnanců a přilákání nových talentů.

Na základě studie Aon Best Employers také každoročně vyhlašujeme a oceňujeme nejlepší zaměstnavatelé v České republice i ve světě. Roky zkušeností ukazují, že být "Aon Best Employer" znamená být výkonná společnost s nadprůměrnými obchodními výsledky.