Míra motivovanosti dle odpracované doby: vystřízlivění už po 3 měsících


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Motivovanost dosahuje svého maxima hned v počátcích pracovního poměru. Pozitivní naladění postupně klesá a na pomyslné dno klesá mezi druhým až třetím rokem v zaměstnání. Odtud je možné sledovat pomalý nárůst hodnoty motivovanosti, která se při dosažení a překročení desátého roku v zaměstnání začíná pomalu blížit počátečním hodnotám.

Při vynesení do grafu pak data připomínají tvar písmene „U“. Letos je toto ještě zvýrazněno faktem, že nejnižších hodnot dosahují právě zaměstnanci v kategorii uprostřed grafu, dříve nejhorší výsledky patřily zaměstnancům, kteří pro společnosti pracovali od 3 do 5 let. Při pohledu na graf tedy můžeme mluvit o určitém procesu „vystřízlivění“ z počátečního nadšení z nového zaměstnání, které vede právě k výraznému poklesu motivovanosti po uplynutí zkušební doby.

Zdroj: Studie Aon Best Employers 2017