Aon Best Employers a Sodexo Zaměstnavatel roku oznamují strategickou spolupráci


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Dva nejrenomovanější zaměstnavatelské žebříčky v Česku, Aon Best Employers a Sodexo Zaměstnavatel roku, se domluvily na strategické spolupráci. Jejím cílem je společně propagovat přínos, jenž má pro firmy účast v těchto nezávislých hodnoceních.

                

Aon Best Employers
 porovnává kvalitu zaměstnavatelů na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, Sodexo Zaměstnavatel roku se zaměřuje na srovnání ekonomických a výkonových ukazatelů v oblasti řízení lidských zdrojů. Obě metodiky se tak vhodně doplňují a umožňují lokální i mezinárodní srovnání.

„Projektů Best Employers a Zaměstnavatel roku se opakovaně účastní stovky firem, chceme přesvědčit i ty ostatní, že se vyplatí investovat do získání kvalitní anezávislé zpětné vazby. V současné situaci na trhu práce se umístění v renomovaném zaměstnavatelském žebříčku navíc stává vítaným konkurenčním nástrojem,“ vysvětluje Ján Debnár, senior HR consultant Aon.

Strategické spojení dvou prestižních žebříčků umožní firmám zapojeným do jednoho z nich účast ve druhém za zvýhodněných podmínek. Budou rovněž moci – opět výhodněji – získat základní informace o trendech v HR, případně o tom, jak vypadají aktuální standardy v daném odvětví.

„Sílící poptávky využívají různé subjekty a přicházejí s nejrůznějšími kvazisoutěžemi a diplomy pro zaměstnavatele. Chceme dát jasně najevo, že Sodexo Zaměstnavatel roku a Aon Best Employers se od zbytku trhu kvalitativně odlišují a u zaměstnavatelů i zaměstnanců mají nejlepší zvuk,“ doplňuje Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů a organizátor Zaměstnavatele roku. 

Aon se zároveň stává generálním partnerem Klubu zaměstnavatelů, čímž potvrzuje svůj zájem o aktivní spolupráci s Klubem i napříč dalšími aktuálními HR tématy.  

O studii Aon Best Employers

Studie Aon Best Employers je dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci, který mapuje spokojenost a motivovanost zaměstnanců. Pomocí celosvětově ověřené metodiky a kvalitního porovnání s lokálním trhem odhaluje silné a slabé stránky a představuje tak strategický nástroj pro zefektivnění práce HR a zlepšování obchodních výsledků. Studie Aon Best Employers také každoročně oceňuje nejlepší zaměstnavatele titulem „Aon Best Employer“, a to nejen v České republice, ale na celém světě.

Do studie Aon Best Employers 2018 je stále možné se zapojit. Více informací, jak se do studie zapojit, najdete zde.

V roce 2017 proběhl v ČR 14. ročník studie, do kterého se zapojilo 74 společností z různých odvětví a své odpovědi poskytlo více než 33 000 respondentů z řad zaměstnanců, manažerů a vrcholových manažerů českých firem. Přehled vítězných společností najdete zde

V čem je Aon Best Employers unikátní na českém trhu?

O společnosti Aon

Organizátorem studie je společnost Aon. Aon je předním globálním poskytovatelem HR řešení a řešení rizik. V rámci HR oblasti pomáhá společnostem dosahovat lepších obchodních výsledků, snižovat náklady a omezovat rizika prostřednictvím jejich zaměstnanců. Zvyšuje výkonnost a loajalitu stávajících zaměstnanců a schopnost společností získat a udržet si talenty. Přístup Aon vychází z osvědčených mezinárodních metodik, důsledných analýz a relevantních tržních dat. Klíčovými tématy jsou motivovanost (engagement) a spokojenost zaměstnanců, employee experience, benefity a odměňování.

Přehled poskytovaných služeb Aon Human Resources Solutions je k dispozici zde.

 

 

O Sodexo Zaměstnavateli roku

Hodnocení Zaměstnavatel roku se již od roku 2003 zaměřuje na společnosti v České republice z pohledu lidských zdrojů. Smyslem soutěže je přiblížit lidem společnosti s výborným přístupem k zaměstnancům, a to nejen celostátně, ale i v jednotlivých regionech. Hodnocení probíhá celosvětově uznávanou metodikou Saratoga společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Generálním partnerem soutěže je již desátým rokem společnost Sodexo.

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií Zaměstnavatele roku 2018 proběhlo v rámci galavečera k Výročním cenám Klubu zaměstnavatelů společně s vyhodnocením Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty a Zaměstnavatele bez bariér v pondělí 11. června 2018.