Benefity jako nástroj k udržení zaměstnanců


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Jedním z nástrojů, které společnosti využívají k udržení (nejen) talentovaných zaměstnanců, a zvýšení jejich spokojenosti a potažmo motivovanosti, jsou benefity. S ohledem na nízkou nezaměstnanost jsou v současnosti více i méně úspěšně využívány také jako způsob k přilákání nových zaměstnanců z trhu práce.

V loňském roce bylo důležitým tématem v této oblasti poskytování flexibilních benefitů, tedy balíčků benefitů, které si mohou poskládat sami zaměstnanci. Průzkum Aon Benefit Survey 2017 ukázal, že tuto možnost poskytuje zaměstnancům 41% dotazovaných společností a něco málo přes polovinu z nich využívá pro jejich správu outsourcovaný online nástroj. Svou pozici mezi nejoblíbenějšími a nejčastěji používanými benefity potvrdil příspěvek na penzi, který je zároveň i oblíbeným způsobem spoření. Je to jeden z nejkonzervativnějších benefitů, který mohou využívat zaměstnanci v téměř 70% společností v české republice. Naopak mezi exkluzivnější benefity se řadí nadstandardní zdravotní péče, kterou poskytuje pouze 22% společností. Jedná se o lékařské služby, které kromě péče o zdraví zaměstnanců mají společnostem přinést úsporu jejich času a zvýšení produktivity práce.

Kromě zmíněných benefitů poskytuje většina českých společností svým zaměstnancům i rozmanité zaměstnanecké výhody, které pomáhají zpříjemnit pracovní prostředí i práci samotnou.

Mezi nejčastěji poskytované zaměstnanecké výhody v roce 2017 patřilo pořádání firemních událostí a akcí v podobě vánočních večírků a teambuildingů, a samozřejmě poskytování stravenek / stravování, které zajišťuje svým zaměstnancům 95 % zaměstnavatelů. Avšak pouze 1/3 z nich hradí zaměstnancům stravování plně. Mezi nejčastěji poskytované výhody se řadí také podpora vzdělávání zaměstnanců, bezplatné nápoje na pracovišti (např. káva a čaj), mobilní telefon a notebook i pro soukromé účely a flexibilní pracovní doba. Více než 80 % společností také poskytuje svým zaměstnancům dovolenou nad rámec zákona – 95 % z nich umožňuje zaměstnancům čerpat 1 – 5 dní dovolené navíc, ty ostatní 6 – 10 dní. Téměř polovina českých firem také poskytuje zaměstnancům tzv. Sick Days, a to nejčastěji 2 – 3 dny do rok. Kompenzaci přesčasů coby další zaměstnaneckou výhodu související s rovnováhou soukromého a pracovního života poskytují daleko častěji společnosti působící v retailu nebo výrobní společnosti, jejichž zaměstnanci musejí ve většině případů dodržovat fixní pracovní dobu.

Mezi méně často poskytované zaměstnanecké výhody naopak patří právní, sociální nebo finanční výpomoc, příspěvky pro děti, dny zdraví/ovoce/masáže, očkování a zdravotní prevence, zvýhodněné mobilní tarify nebo příspěvky pro nekuřáky.

 

Zdroj: Aon Benefit Survey 2017