Druhý ročník průzkumu Aon Benefit Survey potvrdil rostoucí význam zaměstnaneckých benefitů


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Praha, 26. července 2018 – Více než tři stovky významných českých a slovenských společností se zapojily do letošního ročníku benefitového průzkumu Aon Benefit Survey. Průzkum mapuje aktuální nabídku benefitů a zaměstnaneckých výhod a jeho výsledky umožňují firmám srovnat svoji nabídku s externím trhem.

„Benefity jsou jedním ze způsobů, jak si udržet stávající zaměstnance, odlišit se od konkurence či přilákat nové talenty. Právě proto je dobré vědět, jak je na tom společnost v porovnání s konkurencí a zda drží krok s trhem. K získání tohoto přehledu skvěle slouží výstupy Aon Benefit Survey,” říká Ján Debnár, Engagement Practice Manager pro ČR a SR z Aon HR Solutions.

První z oblastí, jimž se průzkum věnoval, byly flexibilní benefity. Ty umožňují zaměstnancům vybrat si z nabízeného balíčku jen takové, které chtějí nebo potřebují. Může se jednat o formu kafeterie nebo jiné služby umožňující flexibilní výběr benefitů. Ukázalo se, že zatímco v České republice poskytuje flexibilní benefity více než polovina společností, na slovenském trhu je to pouhých 34 %. „Ve srovnání s loňským rokem se poskytování flexibilních benefitů rozšířilo pouze v České republice, a to o 13 procentních bodů,“ upřesňuje Ján Debnár. V obou zemích je nejčastější výhodou v rámci systému flexibilních benefitů vzdělávání.

Příspěvek zaměstnavatele na penzi je jedním z nejpoužívanějších finančních benefitů a zároveň se jedná o všeobecně oblíbený způsob spoření. V České republice poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzi více než 70 % společností a polovina z nich vyžaduje povinně příspěvek ze strany zaměstnance. Na Slovensku tento benefit poskytuje více než 50 % zaměstnavatelů.

Dále se průzkum věnoval životnímu pojištění, které slouží k finanční ochraně zaměstnanců a jejich rodin v případě nešťastných životních událostí. Životní pojištění je krytím proti riziku smrti a ve své rozšířené formě může krýt také invaliditu, úraz, závažná onemocnění a jiné. I tento benefit je častější na českém trhu, kde ho poskytuje 56 % společností oproti 23 % společností na Slovensku. U našich sousedů naopak převažuje úrazové pojištění, které společnosti poskytují navíc k životnímu pojištění – na slovenském trhu jsou to více než dvě třetiny firem. Oproti roku 2017 je v obou zemích patrný nárůst v poskytování tohoto benefitu – v České republice o 14 %, na Slovensku o 4 %.

Dalším benefitem je nadstandardní zdravotní péče a s ní související nadstandardní lékařské služby, které kromě péče o zdraví přinášejí také úsporu času a zvýšení produktivity práce. Nadstandardní zdravotní péči poskytuje v České republice i na Slovensku přibližně třetina společností. Ve srovnání s loňským rokem je patrný nárůst v případě českého trhu, kdy nadstandardní zdravotní péči poskytovalo 22 % společností.

Aon Benefit Survey se zaměřil i na zaměstnanecké výhody, které činí společnosti atraktivnějšími a slouží ke zpříjemnění pracovního prostředí a práce samotné. Naprostá většina českých i slovenských firem pořádá pro své zaměstnance firemní akce, nabízí jim vzdělávání včetně jazykových kurzů a dále nápoje na pracovišti zdarma. Přestože v České republice není poskytování stravování či stravenek dle zákona povinné, stal se tento benefit již standardem. Další atraktivní zaměstnaneckou výhodou jsou i tzv. sick days (volno po dobu krátkodobé nemoci), které v Česku poskytuje téměř 60 % společností oproti necelým 30 % slovenských firem. Právě sick days se meziročně staly v České republice častějším benefitem – počet společností poskytujících volno po dobu krátkodobé nemoci vzrostl o 13 %.
Zaměstnanci v České republice i na Slovensku jsou odměňováni za dlouholetou spolupráci a také obdarováváni při oslavě kulatých narozenin, kdy je ve většině případů využívána forma finanční odměny.

Mezi benefity a zaměstnaneckými výhodami se v roce 2018 objevilo i několik kuriozit. Firemním benefitem se staly playroom na pracovišti, odměna za plnou docházku, volno při doprovodu dítěte do první třídy, dog friendly kanceláře nebo třeba dotace na vánočního kapra.

 

Graf 1: Účastníci Aon Benefit Survey 2018 dle počtu zaměstnanců v České republice,
celkem 209 společností

Graf 1

 

Graf 2: Účastníci Aon Benefit Survey 2018 dle počtu zaměstnanců na Slovensku,
celkem 111 společností

Graf 2

 

Graf 3: Účastníci Aon Benefit Survey 2018 dle odvětví v České republice

Graf 3

 

Graf 4: Účastníci Aon Benefit Survey 2018 dle odvětví na Slovensku

Graf 4


O Aon Benefit Survey

Aon Benefit Survey je jedinečným nástrojem pro získání informací o benefitech a zaměstnaneckých výhodách na českém a slovenském trhu. Výstupy z průzkumu jsou dostupné ve dvou úrovních detailu. Základní výstup obsahuje souhrnná data za všechny společnosti v dané zemi, které se průzkumu zúčastnily. Detailní výstup poskytuje detailní odpovědi na všechny otázky v průzkumu, a to buď za příslušnou zemi nebo pro vybranou skupinu společností dle přání klienta a dostupnosti dat (např. dle odvětví či velikosti firmy).