Jaká je míra motivovanosti a s čím jsou spokojeni zaměstnanci Aon Best Employers?


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

28. února 2018 | V porovnání s předešlými roky průměrná motivovanost v České republice znovu poklesla, zatímco motivovanost těch nejlepších se již dlouhodobě drží na vysoké úrovni.

V hodnocení pracovní zkušenosti zaměstnanců existuje mezi nejlepšími zaměstnavateli a těmi, kteří na ocenění nedosáhli, stále se zvětšující rozdíl. Ve společnostech oceněných titulem Aon Best Employer 2017 zaměstnanci věří, že si firma umí udržet klíčové lidi – rozdíl oproti ostatním firmám je 38 p. b. Výrazné rozdíly existují i v hodnocení vrcholového vedení. V případě Aon Best Employers zaměstnanci oceňují, že se k nim chová jako k tomu nejdůležitějšímu, poskytuje jasnou vizi, dělá dobrá obchodní rozhodnutí a dokáže je nadchnout. Zároveň dostatečná viditelnost a přístupnost zaměstnancům vede k vybudování obrazu dobrých a efektivních lídrů. Všechny zmíněné otázky hodnotí zaměstnanci Aon Best Employers v průměru o 35 procentních bodů lépe. Dále můžeme odlišnosti sledovat ve vnímání atraktivity značky a pověsti společnosti. Zaměstnanci oceněných firem věří, že jejich zaměstnavatelé mají excelentní pověst v regionu. V neposlední řadě je u nejlepších zaměstnavatelů mnohem lépe hodnocen způsob, jakým řízení pracovního výkonu pomáhá přispívat k úspěchu společnosti. Zaměstnanci těch nejlepších hodnotí tuto otázku o 31 p.b. lépe.

Pokud chce společnost uspět v boji o talenty, je důležité začít u nejvyššího vedení, které transparentně komunikuje, je pro zaměstnance inspirací a dává jim jasně najevo, že právě oni jsou cestou k úspěchu. Dále je důležité nebát se být inovativní, mít jasně a transparentně nastavený vztah mezi výkonem a spravedlivou odměnou. Nejlepší zaměstnavatelé pomáhají lidem v rozvoji a pracují s jejich zpětnou vazbou, kterou sbírá v pravidelných intervalech. Práce s novou generací, která má svá specifika a potřeby, zůstává nadále výzvou nejen pro neoceněné společnosti, ale i pro Aon Best Employers.

Zdroj: Studie Aon Best Employers Česká republika 2017