Mileniálové jako dominantní pracovní síla


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

S postupným odchodem generace Baby Boomers do důchodu a posunem generace X na vyšší pozice v rámci firemní hierarchie se příslušníci generace Y (přezdívaní jako mileniálové) dostávají do manažerských pozic a začínají tvořit dominantní pracovní sílu. To s sebou nese nový pohled na vedení zaměstnanců krátce před tím, než na pracovní trh začnou pomalu nastupovat nejstarší příslušníci generace Z.

O generaci mileniálů se někdy říká, že je líná, daleko vyšší hodnotu pro ni má soukromý čas a nechce se bezhlavě obětovat pro firmu. Jaká data o zaměstnancích do 35 let přinesla studie Aon Best Employers Česká republika 2017?

 

Ve věkové skupině zaměstnanců do 35 let je oproti ostatním generacím menší procento motivovaných a vyšší procento demotivovaných zaměstnanců. Největší rozdíl je vidět v dimenzi Strive – oproti svým starším kolegům mileniálové méně často cítí, že je firma inspiruje k tomu, aby odváděli tu nejlepší práci a dělali víc, než je od nich očekáváno. 

K oblastem pracovního života, ve kterých jsou mileniálové nejméně spokojeni, patří zejména způsob  řízení pracovního výkonu. Méně než polovina mileniálů věří, že způsob, jakým je ve firmě řízen pracovní výkon, jim skutečně umožňuje poznat jejich silné a slabé stránky. Ještě menší procento je potom přesvědčeno o tom, že způsob řízení pracovního výkonu pomáhá firmě dosahovat jejich cílů. Mileniály také méně baví každodenní pracovní úkoly  (baví 60 % mileniálů, ale 82 % ostatních zaměstnanců) a nemyslí si, že kolegové v rámci firmy dostatečně sdílejí své zkušenosti a znalosti.

Miléniálové jsou skeptičtější také vůči krokům vrcholového vedení. Méně než polovina z nich (49 % vs. 70 % z řad zaměstnanců nad 35 let) je přesvědčena, že vrcholové vedení vede firmu efektivně, a ještě o něco méně (46 % vs. 70 %) věří, že vrcholové vedení dělá dobrá obchodní rozhodnutí.  Stejně tak mají miléniálové méně důvěry vůči svému zaměstnavateli stran náboru zaměstnanců. Třetina z nich je přesvědčená, že jejich zaměstnavatel nedokáže přilákat zaměstnance, které potřebuje, a že si je neumí ani udržet.

Stejně tak si jen 41 % miléniálů myslí, že jejich zaměstnavatel poskytuje výborné kariérní příležitosti právě pro výkonné zaměstnance. Zaměstnanci nad 35 let jsou v tomto ohledu výrazně pozitivnější.

Miléniálové hodnotí většinu oblastí pracovního života negativněji než jejich starší kolegové. Nejpozitivněji hodnotí, v souladu s dlouhodobým trendem na českém trhu, práci svých přímých nadřízených. 64 % miléniálů tvrdí, že je jejich přímý nadřízený podporuje a motivuje v tom, aby odváděli co nejlepší práci. Totéž si ale myslí jen 45 % jejich starších kolegů. Miléniálové se tak necítí být motivovaní firmou jako takovou (jak bylo patrné z nižšího hodnocení dimenze Strive), ale osobou svého přímého nadřízeného.

Pozitivněji než jejich starší kolegové hodnotí miléniálové také příležitosti pro rozvoj a částečně i odměňování. Častěji než zaměstnanci nad 35 let tvrdí, že jsou za svoji práci odměňováni spravedlivě. Z  dostupných dat za rok 2017 je jasně viditelné, že očekávání generací se různí a společnosti  musí tyto rozdíly začít více zohledňovat, pokud chtějí motivovat všechny své zaměstnance bez ohledu na věk.

Zdroj: Studie Aon Best Employers Česká republika 2017