Míra motivovanosti dle typu pozice: klíčem jsou střední manažeři


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Střední manažeři jsou klíčem k (ne)motivovanosti zaměstnanců. Existuje přímý lineární vztah mezi mírou motivovanosti nadřízených a mírou motivovanosti jejich týmů. Pokud nejsou ve společnosti motivovaní střední manažeři, je velmi nízká pravděpodobnost, že budou motivovaní zaměstnanci.

Míra motivovanosti se velmi výrazně liší podle typu pozice, kterou zaměstnanci zastávají v rámci firemní hierarchie.

Tradičně nejmotivovanější skupinou zaměstnanců je vrcholové vedení. V českých společnostech bylo v roce 2017 motivovaných 69 % členů vrcholového vedení, což je o 15 procentních bodů více, než je průměr. Uvážíme-li však, že se jedná o ty, kteří by měli být největšími tahouny firem a vést a motivovat všechny podřízené na všech úrovních firmy, jedná se o žalostně nízké číslo. Firmy oceněné jako Aon Best Employers mívají motivovaných 90 – 100 % členů vrcholového vedení, přičemž 100 % je spíše pravidlem než výjimkou.

O něco méně motivovaní bývají linioví (střední) manažeři, v roce 2017 jich bylo 63 % (průměrná motivovanost ostatních zaměstnanců byla 50 %). Motivovanost liniových manažerů je klíčová v budování motivovanosti celé společnosti, protože jsou to právě oni, kdo mohou nadšení vrcholového vedení na cestě k zaměstnancům utlumit, nebo násobit. Nemotivovaný střední management je tedy v každé firmě velkým rizikem pro motivovanost.

Zdroj: Aon Best Employers Česká republika 2017