Míra motivovanosti dle velikosti firmy a oboru


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

 

Zaměstnanci v malých a středních společnostech jsou motivovanější. Porovnáváme-li výsledky společností rozdělených dle velikosti, pak zjistíme,  že nad velkými společnostmi získávají drobný náskok společnosti malé a střední velikosti. Je to dáno hlavně často zmiňovanými faktory, které zvýhodňují malé společnosti, a velké společnosti musí hledat cesty, jak je co nejlépe replikovat. To se týká zejména vrcholového vedení, jeho viditelnosti a otevřenosti k zaměstnancům. Malým společnostem pomáhají také ploché organizační struktury, které umožňující snazší dosahování nastavených cílů a transparentní
a spravedlivý odměňovací systém.

Všechny tyto pozitivní body a mnohé další vedou k tomu, že menším společnostem se lépe daří držet své klíčové zaměstnance.

Pokud označíme rozdíl v motivovanosti společností podle velikosti za „malý“, musíme pak
u rozdílu mezi tzv. „bílými“ a „modrými“ límečky mluvit o rozdílu markantním. Motivovanost nemanuálních pracovníků letos dosáhla hodnoty o 57 %, což je o 17 procentních bodů více než u pracovníků manuálních.

Zdroj: Aon Best Employers Česká republika 2017