Míra motivovanosti, spokojenost zaměstnanců – co nám říká trh?


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

28. února 2018 | Průměrná míra motivovanosti v České republice v roce 2017 dosáhla úrovně 54 %. Oproti roku 2016 to představuje pokles o jeden procentní bod. V dlouhodobé perspektivě pak pokračuje klesající trend, který můžeme sledovat již od roku 2013, kdy míra motivovanosti dosáhla hodnoty 61 % (více detailů v grafu 1).

Při detailnějším pohledu je zřejmé, že pokles průměrné míry motivovanosti je způsoben dlouhodobým poklesem aktivně motivovaných zaměstnanců. Narůstá totiž počet pasivních a demotivovaných zaměstnanců. Zároveň s klesající mírou motivovanosti jsme zaznamenali klesající trend ve spokojenosti s většinou měřených oblastí pracovního života. Na českém trhu je dlouhodobě vidět, že spokojenost s většinou oblastí klesá. Průměrný pokles ve všech měřených otázkách byl meziročně 2 p.b.

Tříleté pozorování ukázalo, že zaměstnanci jsou dlouhodobě nejméně spokojení s Vrcholovým vedením, Rozvojem kariéry, Prací s talenty a náborem a Odměnou a uznáním. Všechny tyto oblasti, kromě Rozvoje kariéry, významně klesají. Na druhé straně však pozorujeme i pozitivně hodnocené oblasti. Spokojenost s Pracovními úkoly, Pracovním prostředí, Přímým nadřízeným a týmovou spolupráci je již dlouhodobě výjimečně vysoká. Avšak i přes jejich dobré výsledky v tomto roce, jediná oblast, která rostla (v roce 2017 jsme zaznamenali vyšší průměrnou spokojenost než v roce 2016) byla spokojenost s Přímým nadřízeným.

Aktuální trendy v motivovanosti i spokojenosti s oblastmi pracovního života potvrzuje i Ján Debnár, Engagement Practice Team Lead CZ & SK, Aon HR Solutions, který říká: „Na téměř každém setkání se zástupci firem se neustále opakuje několik témat: Nedostatek lidí, obzvláště těch dobrých. Lidé jsou nároční a aktivně přemýšlejí o změně. Nastupuje nová generace a HR Marketing nestačí“.

Tato slova potvrzují, že boj o talenty je každodenní výzvou, kterou firmy i samotní zaměstnanci vnímají jako riziko. Z průzkumů dále vyplývá, že lidé upřednostňují firmy s dobrou značkou zaměstnavatele a které zároveň dodržují sliby, v opačném případě přemýšlejí o změně.

Nedostatek pracovní síly a neschopnost přilákat a udržet talenty potvrzuje i průzkum podnikatelských rizik z roku 2017, organizovaného společností Aon Česká republika. Pro společnosti je proto klíčové vytvořit efektivní HR strategii, která je nasměruje tím správným směrem. Podle průzkumu Trendy v HR se firmy v nejbližších letech plánují zaměřit na motivovanost zaměstnanců, HR marketing, nábor a přilákání těch správných talentů. Společnosti, které se chtějí stát úspěšnějšími, mohou hledat inspiraci právě u těch nejlepších – Aon Best Employers.

 

Graf 1: Vývoj míry motivovanosti Aon Best Employers a průměru trhu v čase

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Studie Aon Best Employers 2011 – 2017