Míra motivovanosti v ČR navzdory globálnímu trendu klesá


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Vývoj míry motivovanosti na českém trhu je od světového vývoje odlišný. Průměrná míra motivovanosti už od roku 2013 klesá. V roce 2017 dosáhla 54 %, tedy o 1 procentní bod méně než v letech 2015 a 2016.

Stejně jako průměrná míra motivovanosti poklesla také motivovanost mezi nejlepšími zaměstnavateli (společnosti oceněné titulem Aon Best Employer), a to rovněž o 1 procentní bod. Přes pokračující pokles tak rozdíl mezi nejlepšími a průměrnými zaměstnavateli v míře motivovanosti zůstává stejný, a to 25 procentních bodů – jen o 3 procentní body méně než byl historicky největší rozdíl, který jsme naměřili hned dvakrát, a to v letech 2011 a 2015. Data za rok 2017 tak potvrzují dosavadní trend. V souvislosti s globální ekonomickou recesí se v letech 2012 – 2014 začaly pomyslné nůžky mezi průměrnými a nejlepšími zaměstnavateli přibližovat. V roce 2015 se rozdíl v míře motivovanosti dostal na úroveň před ekonomickou recesí a i nadále zůstává velmi významný.

Při detailnějším pohledu na rozložení motivovanosti v populaci českých zaměstnanců je vidět, že od roku 2016 pokleslo procento aktivně motivovaných zaměstnanců a naopak narostlo procento pasivních a demotivovaných zaměstnanců.

Zdroj: Studie Aon Best Employers 2011 – 2017