Oblasti pracovního života, se kterými byli zaměstnanci v roce 2017 nejméně spokojeni


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Nejnižší spokojenost zaměstnanců jsme v roce 2017 viděli s odměnou a uznáním, s prací s talenty a náborem, s prací a přístupem vrcholového vedení a s rozvojem kariéry.

V souladu s aktuální situací na trhu vnímají zaměstnanci nejistotu v oblasti práci s talenty a náboru. Jen 35 % zaměstnanců si myslí, že firma má dostatek lidských zdrojů k tomu, aby byla všechna práce adekvátně odvedena, a jen 38 % věří, že jejich zaměstnavatel dokáže přilákat a udržet takové lidi, které potřebuje. V souvislosti s tím je negativně hodnocena také omezená nabídka dobrých kariérních příležitostí pro výkonné zaměstnance.

Nízkou spokojenost zaměstnanců jsme naměřili také v oblasti odměňování, kde byli zaměstnanci nejméně spokojeni s tím, jaký vliv má jejich výkon na mzdu, a s férovostí jejich odměny v závislosti na jejich přispění k úspěchu společnosti.

Nejen v roce 2017, ale také z dlouhodobého hlediska, jsou čeští zaměstnanci nejméně spokojeni s prací vrcholového vedení. Zaměstnancům se nelíbí zejména to, jakým způsobem dokáže vrcholové vedení své podřízené motivovat a nadchnout pro budoucnost firmy, a jen 37 % respondentů vnímá, že k nim vedení firmy přistupuje jako k tomu nejcennějšímu, co společnost má. Tato otázka je jednou z nejhůře hodnocených otázek za posledních deset let, a zároveň je to otázka, která má na základě dlouhodobých analýz nejvýznamnější dopad na míru motivovanosti zaměstnanců.

 

Zdroj: Studie Aon Best Employers Česká republika 2017