Oblasti pracovního života, se kterými byli zaměstnanci v roce 2017 nejvíce spokojeni


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

V roce 2017 byli zaměstnanci nejvíce spokojeni s prací přímých nadřízených, se spoluprací a podporou, která se jim dostává od kolegů, s pracovními úkoly a pracovním prostředím. Tyto výsledky nejsou nijak překvapivé, protože všechny tyto oblasti se drží v popředí zaměstnanecké spokojenosti dlouhodobě.

Zaměstnanci jsou spokojeni s tím, jakou jim jejich přímí nadřízení poskytují podporu a  uznání, jakým způsobem si vzájemně nastavují očekávání a jak předávají zaměstnancům zodpovědnost. S žádnou otázkou, která se vztahuje k práci přímého nadřízeného, není spokojeno méně než 60 % respondentů. 

Vysoká míra spokojenosti zaměstnanců je také s pracovními úkoly. Například až 81% respondentů tvrdí, že náplň jejich práce odpovídá jejich zkušenostem a dovednostem (jedná se o otázku, která byla v loňském průzkumu Aon Best Employers hodnocena vůbec nejpozitivněji z celého dotazníku).

Pozitivně vnímají zaměstnanci také efektivní spolupráci s kolegy, která směřuje zaměstnance k vytyčenému cíli, a respekt, který v rámci týmu a na pracovišti panuje.

Je zajímavé, že na rozdíl od spolupráce v týmu, patří spolupráce mezi týmy v rámci jedné firmy k dlouhodobě nejhůře hodnoceným otázkám. Jen 40 % zaměstnanců si myslí, že tato spolupráce funguje, a celých 25 % tvrdí, že tato spolupráce určitě nebo spíše nefunguje.

 

Zdroj: Studie Aon Best Employers Česká republika 2017