Talentovaní zaměstnanci jako zdroj konkurenční výhody


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Většina společností na trhu si uvědomuje, že talentovaní zaměstnanci jsou klíčovým předpokladem pro dosažení jejich dlouhodobého úspěchu. 61 % českých firem má zavedený program pro identifikaci talentů, tj. zaměstnanců s vysokým potenciálem, přičemž toto číslo zůstává za poslední tři roky na podobné úrovni.

Nejčastější způsoby, které společnosti volí k identifikaci talentů, jsou společná setkání manažerů a HR a hodnocení od spolupracovníků a/nebo manažerů projektů, které využívá přes polovina dotázaných firem. V menší míře je pak využíváno hodnocení od zákazníků nebo assessment centrum. Jen 13 % českých firem potom využívá pro identifikaci talentů 360-stupňovou zpětnou vazbu.

Liší se také kritéria, podle kterých firmy talentované zaměstnance identifikují. Až do loňského roku bylo nejdůležitějším kritériem hodnocení dosavadního výkonu. V roce 2017 firmy poprvé volily nejčastěji jako hlavní kritérium růstový potenciál zaměstnance, který byl relevantní pro 90 % respondentů. To poukazuje na rostoucí důraz na pohled do budoucnosti ze strany firem.

Ve stejném duchu v porovnání s uplynulými roky klesl význam reálného individuálního přínosu jednotlivce k firemním finančním výsledkům, který v roce 2017 považovala za klíčový jen 23 % firem. Kromě hodnocení dosavadního výkonu (významný pro 87 % firem) a růstového potenciálu zaměstnance se mezi nejvýznamnější kritéria k identifikaci talentů dostala i předpokládaná schopnost postoupit v dohledné době na vyšší pozici (74 %).

Různým způsobem přistupují společnosti také ke strategii udržení talentovaných zaměstnanců ve firmě. Nejčastěji je zapojují do strategických projektů,  poskytují jim speciální trénink nebo školení, případně je podporují v přípravě individuální rozvojových plánů. Častá je také podpora formou koučingu nebo mentoringu.

 

Zdroj: Studie Trendy v HR Česká republika 2017