Výjimečnost v motivovanosti: co dělá nejlepší zaměstnavatele nejlepšími?


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Je nesporné, že jsou to lidé, kdo vytváří obchodní hodnotu firmy. Dokazuje to už prostá skutečnost, že softwarová firma o 200 zaměstnancích může mít hodnotu miliard korun. Lidé – zaměstnanci – jsou nezbytní, ale zároveň jsou také emotivní a nelogičtí, chtějí vidět svou hodnotu a chtějí, aby o ně firmy stály. To je důvod, proč může být motivovanost zaměstnanců klíčovým faktorem, který odlišuje úspěšné a neúspěšné firmy v dobách stability i v časech změn.

Vysoká míra motivovanosti zaměstnanců je klíčovým faktorem, který v metodologii Aon odlišuje nejlepší zaměstnavatele od ostatních. Kromě toho se nejlepší zaměstnavatelé vyznačují také důvěryhodným a motivujícím vrcholovým vedením, atraktivní značkou zaměstnavatele a kulturou vysoké výkonnosti.

Ve všech těchto ukazatelích skórují společnosti, oceněné jako Aon Best Employers, dlouhodobě výrazně výše než ostatní firmy. Rozdíl v míře motivovanosti činil v roce 2017 téměř 30 procentních bodů, a ještě o něco vyšší čísla byla vidět v ostatních měřených indexech. Z nich nejvýznamnější byl rozdíl 37 procentních bodů v indexu Vedení lidí, ve kterém zaměstnanci hodnotí práci vrcholového vedení a jeho přístup – zda dokáže zaměstnance motivovat srozumitelnou vizí budoucnosti, viditelně si jich cení, jde jim příkladem a jako tým jedná efektivně. Kromě klíčových ukazatelů jsou zaměstnanci nejlepších zaměstnavatelů spokojenější i se všemi čtrnácti měřenými oblastmi pracovního života.

Nejmenší rozdíly mezi nejlepšími a ostatními zaměstnavateli byly v roce 2017 viditelné v tom, jak zaměstnance baví každodenní práce, jak vnímají svého přímého nadřízeného i spolupráci s kolegy. Zaměstnanci při své práci také podobně využívají své dovednosti a schopnosti, podobně vnímají vedení přímého nadřízeného k odpovědnosti a respekt a sdílení vědomostí ze strany kolegů. Přestože se jedná o nejmenší rozdíly, stále jsou markantní a pohybují se v řádu 13 – 20 procentních bodů. Nicméně se však nejedná o oblasti, které by hrály klíčovou roli v odlišení nejlepších a ostatních zaměstnavatelů.

V oblastech, které nejlepší zaměstnavatele skutečně odlišují od průměru, se výsledky liší až o 40 procentních bodů. Jsou to zejména spokojenost s vrcholovým vedením, s procesy a zdroji, s náborem a udržením těch správných lidí, a s odměnou a uznáním. Zaměstnanci těch nejlepších zaměstnavatelů daleko pozitivněji vnímají vrcholové vedení společnosti z hlediska přístupu k zaměstnancům i z hlediska hodnocení jejich práce. 68 % zaměstnanců těch nejlepších říká, že si je vrcholové vedení náležitě cení, oproti 32 % v ostatních firmách. A zatímco vrcholové vedení těch nejlepších dokáže pro budoucnost firmy nadchnout 66 % svých zaměstnanců, u ostatních firem je to jen 32 %. Vrcholové vedení je také v očích zaměstnanců těch nejlepších přístupnější a viditelnější
(78% vs. 46%), poskytuje zaměstnancům jasnou vizi budoucího směřování společnosti (81 % vs. 46 %) a dělá dobrá obchodní rozhodnutí (74 % vs. 39 %).

Zaměstnanci těch nejlepších jsou také výrazně spokojenější s tím, jaké nástroje, prostředky a procesy jim firma poskytuje k tomu, aby byli maximálně produktivní, a jsou častěji přesvědčeni o tom, že je firma podporuje v přinášení nových nápadů. Za své nápady a přínosy se také cítí být spravedlivě odměňováni, a to jak finančně, tak nefinančně.

S ohledem na aktuální situaci na pracovním trhu je klíčovým diferenciátorem také to, že nejlepší zaměstnavatelé podle slov svých zaměstnanců dokážou zaujmout (to si myslí 65 % zaměstnanců Aon Best Employers a 34 % zaměstnanců ostatních firem) a udržet (75 % vs. 36 %) si ty správné lidi a zároveň mají dostatek lidských zdrojů k tomu, aby mohla být všechna práce dobře odvedena.

V neposlední řadě zaměstnanci Aon Best Employers výrazně pozitivněji hodnotí značku zaměstnavatele. O společnosti si častěji myslí, že má dobrou pověst v regionu (87 % vs. 54 %) a jsou hrdí, že mohou být její součástí.

Zdroj: Aon Best Employers Česká republika 2017