Co je Aon Best Employers?


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Studie Aon Best Employers je průzkum motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců, vycházející z dlouholeté, celosvětově ověřené metodiky. Každoročně se ho účastní tisíce světových i desítky českých firem.

Cílem průzkumu je pomoci společnostem zmapovat spokojenost a motivovanost jejich zaměstnanců, odhalit silné a slabé stránky a zaměřit se na to podstatné pro větší výkonnost a loajalitu současných zaměstnanců a přilákání nových talentů.

Studie rovněž popisuje charakteristiky, díky kterým se společnosti stávají dobrými místy pro práci a oceňuje nejlepší zaměstnavatele titulem “Aon Best Employer”.

Best Employers_Logo_redMožná chcete být oceněni jako “Aon Best Employer”, možná se chcete porovnat s trhem, získat zpětnou vazbu od zaměstnanců a na jejím základě jednat, zvýšit výkon svých zaměstnanců a svého byznysu, a nebo všechno současně. Studie Aon Best Employers nabízí cestu k dosažení všech. Na dnešním soutěživém pracovním trhu probíhá boj o získání a udržení talentovaných zaměstnanců, kteří pomohou společnostem dosáhnout jejich cílů.

Ocenění a status “Aon Best Employer” pomáhá společnostem zviditelnit se a zaujmout na pracovním trhu schopné a talentované zaměstnance, a také si takové zaměstnance udržet.

Oblasti, kterým se věnujeme

Studie Aon Best Employers je standardní dotazníkový průzkum, který se zaměřuje na motivovanost a spokojenost zaměstnanců. Na předem stanovené sadě otázek se zaměstnanců ptáme na jejich názory na různé oblastí, související s jejich pracovní zkušeností (např.: vrcholové vedení, performance management, značka zaměstnavatele, procesy a zdroje…). Na základě získaných dopovědí následně hodnotíme, jak je společnost úspěšná v porovnání s trhem.

Díky zapojení se do studie Aon Best Employers se společnost může dozvědět, s čím jsou a nejsou její zaměstnanci spokojeni a kolik zaměstnanců je motivovaných. Výstupy se také zaobírají tím, co s danou situací dělat – jaké jsou priority pro práci s motivovaností a kterým oblastem by se společnost měla přednostně věnovat.

Categories_ENDůvody, proč se zúčastnit

Studie Aon Best Employers:

  • vám ukáže, jaké jsou silné a slabé stránky Vaší společnosti, v čem spočívají její příležitosti a rizika. Poskytne Vám strategický nástroj pro zvýšení efektivity práce HR oddělení s prokazatelným dopadem na obchodní výsledky.
  • Odhalí, co odlišuje Best Employers od ostatních. Umožní Vám porovnat vaší společnost nejen s průměrem, ale také s nejlepšími zaměstnavateli v České republice a v Evropě, ale taktéž v rámci odvětví.
  • Popíše požadavky a potřeby zaměstnanců v České republice a v dalších Evropských zemích a také faktory, které ovlivňují jejich motivovanost.
  • Identifikuje hlavní trendy v personalistice pro budoucnost.
  • A především – Titul Aon Best Employers pomáhá budovat značku zaměstnavatele.

Ocenění Aon Best Employers

Naše studie rozeznává a oceňuje nejlepší zaměstnavatele (“Aon Best Employers”), jejich pracovní prostředí se vyznačuje:

  • Efektivním vedením.
  • Orientací na vysoký výkon.
  • Atraktivní značkou zaměstnavatele.
  • Vysokou mírou motivovanosti zaměstnanců.

Získání titulu “Aon Best Employer” je primárně určované názorem Vašich zaměstnanců. Jsme totiž přesvědčení, že jsou to právě zaměstnanci, kteří by měli rozhodnout o tom, zda pracují pro nejlepšího zaměstnavatele. Motivovanost zaměstnanců je podle našich výzkumů významným faktorem, přispívajícím k celkovému úspěchu společnosti. Stále větší množství společností zjišťuje, že vysoká míra motivovanosti pozitivně ovlivňuje jejich finanční i nefinanční úspěchy a vede ke zvýšení výkonnosti celé organizace. Náš výzkum potvrzuje, že být “Aon Best Employer” přináší výhody všem zúčastněným stranám. V porovnání s průměrnými společnostmi, “Best Employers”:

Zapojením se do studie Aon Best Employers získáte příležitost patřit do skupiny moderních zaměstnavatelů z celého světa, kteří v porovnání s trhem, vytváří pro své zaměstnance skutečně jedinečnou pracovní zkušenost. Víme, že za titulem “Aon Best Employer” stojí dlouhý kus cesty a že nejlepším zaměstnavatelem se žádná společnost nestane přes noc. Je to ale cesta, která má smysl. Ať už získáte titul “Aon Best Employer” nebo ne, účast ve studii Vám poskytne důležité informace, která Vám na cestě k vysoké míře motivovanosti zaměstnancům a vynikajícím obchodním výsledkům pomohou. Staňte se Aon Best Employer kdekoliv na světě. Díky globálně jednotné metodologii měříme a rozpoznáváme výjimečné zaměstnavatele kdekoliv na světě.

global1Svět
regionalRegion
global1Stát

Porovnání s trhem

V rámci studie Aon Best Employers poskytujeme také relevantní benchmarky jednotlivých trhů, případně oborově specifické benchmarky (např.: IT, Pharma, Retail, Výroba, FMCG, Telco…). V České republice operujeme s největší lokální databází, která je k dispozici. Český benchmark zahrnuje víc než 180 unikátních společností z různých oborů, za posledních 5 let (2012 – 2016). Benchmarky reprezentují názory více než 230 000 lidí.

Jste připraveni na výzvu?

S titulem “Aon Best Employer” budete ve společnosti těch nejlepších. Zapojte se i vy! Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás