Media footprint


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

HR tv | Jak zlepšit zaměstnaneckou zkušenost a angažovanost lidí?

17. prosince 2018 | Společnost DEVELOR Czech ve spolupráci s Aon Czech Republic uspořádala 23. listopadu 2018 další setkání ze série Káva s DEVELORem, tentokrát s podtitulem: „Jak zlepšit zaměstnaneckou zkušenost a angažovanost lidí s pomocí inovativních nástrojů“.

Zhlédněte video z akce: https://www.hrtv.cz/videa/akce-a-kurzy-id-2114335/jak-zlepsit-zamestnaneckou-zkusenost-a-angazovanost-lidi-id-3638862


e15.cz | Jenom plat nestačí. Na jaké benefity nyní slyšíme?

5. prosince 2018 |  Při výběru zaměstnání pro nás není prioritou pouze plat, ale nyní už i benefity. Výzkum společnosti Aon upozorňuje na rostoucí poptávku po flexibilních zaměstnaneckých benefitech. V loňském roce zaměstnanecké benefity nabízelo 41 procent zaměstnavatelů, letos už to je 54 procent. Právě benefity mohou být lákadlem firem, jak získat nové zaměstnance.

Nejoblíbenější benefity

Z flexibilních benefitů to jsou vzdělávací programy, kulturní zážitky nebo sportovní a wellness aktivity. Benefity v podobě služebních telefonů, notebooků, stravenek, dovolené navíc, občerstvení na pracovišti, příspěveku na penzijní pojištění či pružné pracovní doby jsou pro nás již téměř samozřejmostí. Nyní chceme kvalitně trávit volný čas a osobně růst. I v budoucnu je pak možné očekávat rostoucí trend flexibilních zaměstnaneckých benefitů a péče o zaměstnance. Vzhledem k dosavadnímu vývoji bude posilovat především poptávka po zaměstnaneckých výhodách, které umožňují sportovní a relaxační vyžití.

Celý článek k přečtení: https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/jenom-plat-nestaci-na-jake-benefity-nyni-slysime-1354324


klubzamestnancu.cz | Benefity ve firmách by mohly a měly být nápaditější. A názor zaměstnanců je třeba zjišťovat průběžně

28. srpna 2018 | Titulek článku skrývá dvě z řady myšlenek, které zazněly na letním setkání Klubu zaměstnavatelů s hlavním tématem „Benefity a trendy v HR“, na kterém se ve středu 22. 8. v sídle společnosti Aon sešlo ke čtyřiceti zástupců významných zaměstnavatelů, převážně na vyšších, či nejvyšších HR pozicích. Diskuze v této sestavě byla intenzivní a inspirativní zároveň.

Úvodním tématem byl trend průběžného naslouchání zaměstnancům, kterému nahrává všeobecný rozvoj technologií a zařízení, přes která lze komunikovat. Všichni se shodují, že je zaměstnancům potřeba naslouchat častěji než 1 x za rok, ale v praxi firmy zatím spíš hledají řešení. Ukazuje se totiž, že samotné technologie problém nevyřeší a na cestě k “průběžnému dialogu” se zaměstnanci je potřebné se opřít o správnou metodiku toho na co, jak a kdy se nejlépe ptát. S nastavením správné strategie v této oblasti nejlépe pomůžou společnosti, které disponují nejen moderní technologií, ale i dlouholetým know-how v oblasti práce s lidmi. Jak uvedl Ján Debnár, HR konzultant, který téma za Aon představil: „Pokud od zaměstnanců očekáváme špičkový výkon analogický závodníkovi F1, klíčem k úspěchu není jen nejlepší vybavení, ale i tým koučů a expertů v zákulisí, kteří důkladně znají trať a nejlepší strategii. A samozřejmě, k zlepšování Vám nebude stačit měřit rychlost a čas pouze jednou za závod…“

Realita je zatím taková, že zatímco ve světě se podle výzkumů Aon ptá zaměstnanců častěji než jednou za rok 21 % zaměstnavatelů, v České republice je to pouhých 6 %. Prioritou následujících tří let bude posilování motivovanosti zaměstnanců, což uvádí 61 % dotazovaných firem, zatímco nábor dává do popředí jen 42 %. Hodně do popředí (59 %) staví firmy i HR marketing spolu s budováním HR brandu. Také většina účastníků klubového setkání se shodla, že udržení (retence) zaměstnanců je nyní strategickou prioritou, která se dostává do popředí i před nábor. A k tomu mohou kromě dalších nástrojů pomoci také benefity. Firmy neváhají jejich pomocí motivovat více zaměstnance s většími zásluhami s více odpracovanými roky zařazením věrnostních prvků do benefitového systému. Je to jedna z možností, aby zkušení a dlouholetí zaměstnanci nevyčítali právem managementu, že se větší pozornost věnuje novým zaměstnancům v náborech.

Celý článek k přečtení: http://www.klubzamestnavatelu.cz/benefity-ve-firmach-by-mohly-byt-napaditejsi-a-nazor-zamestnancu-je-treba-zjistovat-prubezne/know-how/


Novinky.cz | Průzkum potvrdil rostoucí význam zaměstnaneckých benefitů

1. srpna 2018 | Více než tři stovky významných českých a slovenských společností se zapojily do letošního ročníku benefitového průzkumu Aon Benefit Survey. Průzkum mapuje aktuální nabídku benefitů a zaměstnaneckých výhod a jeho výsledky umožňují firmám srovnat svoji nabídku s externím trhem. 

„Benefity jsou jedním ze způsobů, jak si udržet stávající zaměstnance, odlišit se od konkurence či přilákat nové talenty. Právě proto je dobré vědět, jak je na tom společnost v porovnání s konkurencí a zda drží krok s trhem,” uvedl Ján Debnár z Aon HR Solutions.

První z oblastí, jimž se průzkum věnoval, byly flexibilní benefity. Ty umožňují zaměstnancům vybrat si z nabízeného balíčku jen takové, které chtějí nebo potřebují. Zatímco v ČR poskytuje flexibilní benefity více než polovina společností, na slovenském trhu je to pouhých 34 procent. „Ve srovnání s loňským rokem se poskytování flexibilních benefitů rozšířilo pouze v České republice, a to o 13 procentních bodů,“ upřesnil Ján Debnár. V obou zemích je nejčastější výhodou v rámci systému flexibilních benefitů vzdělávání.

Příspěvek zaměstnavatele na penzi je jedním z nejpoužívanějších finančních benefitů a zároveň se jedná o všeobecně oblíbený způsob spoření. V ČR poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzi více než 70 procent společností a polovina z nich vyžaduje povinně příspěvek ze strany zaměstnance. Na Slovensku tento benefit poskytuje více než 50 procent zaměstnavatelů.

Celý článek k přečtení: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/5666-51632-pruzkum-potvrdil-rostouci-vyznam-zamestnaneckych-benefitu.html


HR News | Demotivovaní zaměstnanci – pobídnout, nebo vyhodit?

8. června 2018 |  Zaměstnance nelze jednoduše rozdělit na motivované a demotivované. Aon se dlouhodobě věnuje tématu motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců v České republice a rozlišuje je podle míry jejich motivovanosti do 4 skupin. Data vychází ze studie Aon Best Employers Česká republika získaných mezi lety 2015-2017 od 66 290 respondentů. 

Pokud bychom použili analogii práce pro firmu jako stavění zdi, tak nepříliš početná skupina zaměstnanců-zedníků (18 %), tzv. vysoce motivovaných, se bude na stavbě podílet nejaktivněji. Bude velkou měrou přispívat k samotné práci a přinášet nové nápady, jak stavbu zefektivnit. Aktivně se bude do práce zapojovat i poměrně velká skupina středně motivovaných zedníků (36 %).

Zhruba čtvrtina celého týmu (27 %) bude pasivních, budou postávat okolo, někteří sem tam přinesou cihlu a jiní budou čekat, až jim někdo dá instrukce, které splní. Zbývajících 19 % aktivně demotivovaných zedníků, kteří místo toho, aby stavěli, budou zeď bořit.

Velmi podobné výsledky vyplynuly z výzkumu společnosti Aon realizovaného na Slovensku. V porovnání s daty z dalších evropských států poměr vysoce motivovaných/středně motivovaných/pasivních/aktivně demotivovaných vyšel na 20/38/24/18 procent. Oproti domácí statistice jsou tedy procenta lehce optimističtější ve prospěch motivovaných zaměstnanců v rámci ostatních evropských států.

Celý článek k přečtení: https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rizeni-id-2698710/demotivovani-zamestnanci-pobidnout-nebo-vyhodit-id-3400053


HR News | Aon Best Employers a Sodexo Zaměstnavatel roku oznamují strategickou spolupráci

7. června 2018 | Dva  nejrenomovanější zaměstnavatelské žebříčky v Česku, Aon Best Employers a Sodexo Zaměstnavatel roku, se domluvily na strategické spolupráci. Jejím cílem je společně propagovat přínos, jenž má pro firmy účast v těchto nezávislých hodnoceních.

Aon Best Employers porovnává kvalitu zaměstnavatelů na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, Sodexo Zaměstnavatel roku se zaměřuje na srovnání ekonomických a výkonových ukazatelů v oblasti řízení lidských zdrojů. Obě metodiky se tak vhodně doplňují a umožňují lokální i mezinárodní srovnání.

„Projektů Best Employers a Zaměstnavatel roku se opakovaně účastní stovky firem, chceme přesvědčit i ty ostatní, že se vyplatí investovat do získání kvalitní a nezávislé zpětné vazby. V současné situaci na trhu práce se umístění v renomovaném zaměstnavatelském žebříčku navíc stává vítaným konkurenčním nástrojem,“ vysvětluje Ján Debnár, senior HR consultant Aon.

Strategické spojení dvou prestižních žebříčků umožní firmám zapojeným do jednoho z nich účast ve druhém za zvýhodněných podmínek. Budou rovněž moci – opět výhodněji – získat základní informace o trendech v HR, případně o tom, jak vypadají aktuální standardy v daném odvětví.

Celý článek k přečtení: https://www.hrnews.cz/novinky-z-hr/aon-best-employers-a-sodexo-zamestnavatel-roku-oznamuji-stra-id-3416182


Echo24.cz | HR trendy roku 2018: Motivovanost zaměstnanců je strategickou prioritou HR

9. května 2018 | Nezaměstnanost klesá, boj o pracovní sílu se stupňuje, fluktuace zaměstnanců v Česku roste a jejich motivovanost je stále nižší než ve zbytku světa. Jak se mění trendy v HR v době, kdy klasický HR marketing přestává stačit? Na tuto otázku hledal odpověď první HR večer pod taktovkou VímVíc, jehož hostem byla Zuzana Al Tajjarová, HR Cunsultant firmy Aon.

Nezaměstnanost v Česku dosahuje rekordně nízkých hodnot (3,5 % v březnu 2018). Spolu s tím roste konkurence v boji o talenty, klesá loajalita zaměstnanců a v oblasti HR se objevují nové výzvy. Podle průzkumu Trendy v HR společnosti Aon roste také celková míra fluktuace zaměstnanců, a to především díky fluktuaci dobrovolné. Ta se od roku 2014 zvýšila ze 7 % na 11,2 % v roce 2017. Oproti tomu nedobrovolná fluktuace – tedy ta, způsobená propouštěním ze strany zaměstnavatele – klesla ve stejném období z 5,1 % na 4 %.

„Největší hrozbou pro současné HR zůstává samozřejmě nedostatek pracovní síly, do top desítky rizik se ale dostala i neschopnost přilákat a také udržet talenty,“ říká Zuzana Al Tajjarová, HR Consultant společnosti Aon, která provádí renomovanou studii Aon Best Employers a disponuje množstvím názorů zaměstnanců, cennými zkušenostmi a best practices z trhu. „Zaměstnanecké průzkumy sice využívá 84 % tuzemských firem, většina z nich ovšem provádí sběr dat pouze jednou za jeden či dva roky. Pouze 6 % firem v Česku to dělá častěji a může tak dynamicky reagovat na případné změny,“ dodává Zuzana Al Tajjarová.

Celý článek k přečtení: https://www.echo24.cz/hr-trendy-roku-2018


Právo | Budoucnost firem je v motivaci lidí

16. května 2018 | Nezaměstnanost v České republice dosahuje rekordně nízkých hodnot. Spolu s tím roste konkurence v boji o talenty, klesá loajalita zaměstnanců a v olasti lidských zdrojů (HR) roste potřeba nového přístupu k pracovníkům. 

Podle průzkumu Trendy v HR společnosti Aon roste také celková míra flukuace zaměstnanců, a to především díky fluktuaci dobrovolné. Ta se od roku 2014 zvýšila ze 7 % na 11,2 % v roce 2017. Oproti tomu nedobrovolná fluktuace (způsobená propouštěním ze strany zaměstnavatele) klesla ve stejném období z 5,1 % na 4 %. 

“Největší hrozbou pro současné HR zůstává samozřejmě nedostatek pracovní síly, do desítky největších rizik se ale dostala i neschopnost přilákat a také udržet si talenty,” zdůrazňuje Zuzana Al Tajjarová, HR konzultantka společnosti Aon, jež mimo jiné provádí renomovanou studii Aon Best Employers. Strategickým prioritám HR pro následující tři roky dominuje podle uvedené studie motivovanost zaměstnanců – tedy snaha o to, aby zaměstnanci skutečně jednali způsobem prospěšným pro společnost, spojovali s ní svou budoucnost a v neposlední řadě o ní hovořili pozitivně. Zatímco v celosvětovém průměru je motivovaných zaměstnanců kolem 64 % (v Latinské Americe dokonce 70 %), v Evropě jich podle databáze zaměstnaneckých průzkumů Aon bylo z počátku roku 2018 zhruba 58 %.

Celý článek v elektronické podobě najdete od 30.5. v online archivu na https://www.pravo.cz


Hospodářské noviny | Spokojených zaměstnanců je v Česku méně než pětina, každý pátý nemá motivaci

7. května 2018 | Co říkáte svým přátelům, když se vás optají na vaši práci? A vidíte se ve stejné firmě i za deset let? Kdo si na svoji práci často stěžuje a svoji budoucnost s firmou příliš nespojuje, je pravděpodobně demotivovaný. Takový zaměstnanec je na tuzemském trhu každý pátý. “Tito lidé mají k dané společnosti negativní postoj, netouží pro ni dlouhodobě pracovat a nemají potřebu plnit pracovní úkoly nad očekávání,” dodává Ján Debnár z poradenské společnosti Aon, která se motivovaností lidí zabývá ve svých výzkumech. Podle loňské studie je motivovanost zaměstnanců jednou z hlavních priorit 61 procent firem na českém trhu.

Míra motivovanosti v Česku od roku 2013 klesá, zatímco ve světě je trend opačný. Překvapivě jsou mezi nejméně motivovanými západoevropské a skandinávské národy, které tradičně patří k těm nejspokojenějším v práci. “Nejméně motivovanými státy v Evropě byly v posledních třech letech Lotyšsko, Polsko, Litva, Francie a Švédsko. To je se 45 procenty nedostatečně motivovaných zaměstnanců poslední zemí v Evropě,” říká Debnár z Aon.

Celý článek k přečtení: https://www. archiv.ihned.cz/motivovanostaspokojenost


tyinternety.cz | Trendy v HR marketingu pro rok 2018: Důležitá je motivace

4. května 2018 | Nezaměstnanost klesá, boj o pracovní sílu se stupňuje. Fluktuace zaměstnanců v Česku roste a jejich motivovanost je stále nižší než ve zbytku světa. Jak se mění trendy v HR v době, kdy klasický HR marketing přestává stačit? Na tuto otázku hledal odpověď první HR večer pod taktovkou VímVíc.cz, jehož hostem byla Zuzana Al Tajjarová, HR Consultant firmy Aon.

První HR večer VímVíc proběhl v prostorách cashback portálu Tipli. Zaměřil se na otázku, jak z pohledu HR udržet zaměstnance dostatečně motivované a tím i loajální k jejich zaměstnavateli. Položil základ dalším HR večerům, které se budou pravidelně věnovat aktuálním otázkám v oboru lidských zdrojů.

Nezaměstnanost v Česku dosahuje rekordně nízkých hodnot (3,5 % v březnu 2018). Spolu s tím roste konkurence v boji o talenty, klesá loajalita zaměstnanců a v oblasti HR se objevují nové výzvy. Podle průzkumu Trendy v HR společnosti Aon roste také celková míra fluktuace zaměstnanců, a to především díky fluktuaci dobrovolné. Ta se od roku 2014 zvýšila ze 7 % na 11,2 % v roce 2017. Oproti tomu nedobrovolná fluktuace – tedy ta způsobená propouštěním ze strany zaměstnavatele – klesla ve stejném období z 5,1 % na 4 %.

Celý článek k přečtení: https://www.tyinternety.cz/trendy-v-hr-marketingu-2018


HR Forum | Studie Best Employers: Průměrná míra motivovanosti v Česku mírně klesá

22. března 2018 | Jak ukázala studie Aon Best Employers společnosti Aon, rozdíl mezi nejlepšími a průměrnými zaměstnavateli zůstává nadále významný. Studii, která měří míru motivovanosti u společností, které se do soutěže přihlásí, u nás Aon organizuje již čtrnáctým rokem. 

Do čtrnáctého ročníku studie Best Employers, v jehož průběhu se sbírala data za rok 2017, se v České republice zapojilo 74 společností z různých odvětví. Dotazník spokojenosti a motivovanosti tak vyplnilo více než 33 000 zaměstnanců. Sedmi zapojeným společnostem se podařilo získat prestížní titul Aon Best Employer. 

O získání titulu Best Employer v rámci studie Aon Best Employers rozhodují názory vlastních zaměstnanců dané společnosti, kteří hodnotí svoji pracovní zkušenost prostřednictvím dotazníkového průzkumu. Studie se zabývá hodnocením motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců a je využívána pro detailní práci se zpětnou vazbou. Dlouhodobým cílem těchto průzkumů je zlepšovat zaměstnaneckou zkušenost a díky tomu zvyšovat finanční i nefinanční výkon společnosti. 

Celý článek k přečtení v březnovém čísle tištěného časopisu HR Forum. 


Novinky.cz | Nejlepší tuzemští zaměstnavatelé získali Aon Best Employers

15. března 2018 | Nejlepším tuzemským zaměstnavatelem v oblasti větších firem se stali hoteliéři z Marriottu. Kategorii menších a středních společností ovládlo šest subjektů: JetBrains, Hilti ČR, Brown-Forman Czechia, Byznys software, Fresenius Kabi a Promedica Praha Group. 

Soutěž pořádá poradenská společnost Aon. Podle organizátorů soutěže Aon Best Employers ukázala sedmička zaměstnavatelů nadstandardní výsledky v následujících oblastech: motivovanost a spokojenost zaměstnanců, důvěryhodnost a efektivita vedení, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců či atraktivita značky zaměstnavatele. Soutěže se měly možnost účastnit společnosti působící na českém trhu minimálně tři roky, které mají minimálně 50 stálých zaměstnanců.

Celý článek k přečtení: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha


Euro | Aon Best Employers Česká republika

12.3. 2018 | Společnost Aon, světový lídr v oblasti lidských zdrojů, vyhlásila vítěze studie Aon Best Employers Česká republika za rok 2017. Do čtrnáctého ročníku studie se zapojilo 74 společností z různých odvětví, kterým dotazník spokojenosti a motivovanosti vyplnilo více než 33 000 zaměstnanců. Sedmi zapojeným společnostem se podařilo získat prestižní titul Aon Best Employer. Oceněnými firmami se staly Brown-Forman Czechia, Byznys software, Fresenius Kabi, Hilti ČR, JetBrains, Marriott a Promedica Praha Group. 


iDnes.cz | Nejlepší zaměstnavatelé: Snídáme společně a nechceme primadony

28. února 2018 | Známe výsledky soutěže Aon Best Employers. Titulem nejlepší zaměstnavatel roku se může pochlubit celkem sedm firem napříč obory. V čem jsou tak mimořádné, že je jejich zaměstnanci vychválili až k nejvyššímu ocenění? A mají ještě volná místa?

Do čtrnáctého ročníku soutěže, kterou pořádá společnosti Aon, se zapojilo 74 společností z různých odvětví. Jejich zaměstnanci, bylo jich tentokrát 33 tisíc, vyplnili dotazník spokojenosti a motivovanosti, ve kterém zhodnotili svoji pracovní zkušenost. 

Nejspokojenější byli zaměstnanci firem Brown-Forman Czechia, Byznys software, Fresenius Kabi, Hilti ČR, JetBrains a Promedica Praha Group (řazeno abecedně). V kategorii velkých firem zvítězila společnost Marriott.

Jak vnímají vítězové současný trh práce a mají i oni problémy najít nové zaměstnance? Co dělají jinak, že jsou u nich lidé tak spokojení? Čtěte odpovědi manažerů.

Celý článek k přečtení: https://finance.idnes.cz/prace-zamestnani-kariera


feedit.cz | Průměrná míra motivovanosti v České republice mírně klesá

28. února 2018 | Společnost Aon, světový lídr v oblasti lidských zdrojů, vyhlásila vítěze studie Aon Best Employers Česká republika za rok 2017. Do čtrnáctého ročníku studie se zapojilo 74 společností z různých odvětví, kterým dotazník spokojenosti a motivovanosti vyplnilo více než 33 000 zaměstnanců. Sedmi zapojeným společnostem se podařilo získat prestižní titul Aon Best Employer. Oceněnými firmami se staly (řazeno abecedně) Brown-Forman Czechia, s.r.o., Byznys software, s.r.o., Fresenius Kabi s.r.o., Hilti ČR spol. s.r.o., JetBrains s.r.o., Marriott a PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.. Sedmice nejlepších zaměstnavatelů ukázala nadstandardní výsledky v oblastech: motivovanost a spokojenost zaměstnanců, důvěryhodnost a efektivita vedení, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců či atraktivita značky zaměstnavatele.

Celý článek k přečtení: https://www.novhttps://feedit.cz/2018/02/28


Novinky.cz | Motivovanost zaměstnanců klesá

8. září 2017 | Podle studie globálních rizik pro rok 2017 (a Aon Best Employers Česká republika – pozn. Aon) je schopnost najít a udržet si talentované zaměstnance sedmou největší hrozbou, jíž firmy čelí. Celosvětově pracuje ve firmách v průměru 61 procent lidí, které lze označit za motivované.

Celý článek k přečtení: https://www.novinky.cz/kariera/448646


HR Forum | Kdo si zaměstnance více hýčká?

Září 2017 | Aon Benefit Survey je průzkum zaměřený na zmapování aktuální situace v oblasti poskytování firemních benefitů a výhod pro zaměstnance. V České republice a na Slovensku má za sebou první ročník a díky hojné účasti přinesl ucelené výsledky. Průzkumu se zúčastnilo 248 českých a 119 slovenských firem z různých odvětví a s různým počtem zaměstnanců.
Aon tak získal vypovídající tržní data o současném stavu této složky odměňování zaměstnanců. Protože český a slovenský pracovní trh se v mnoha ohledech prolínají, přinášíme vám unikátní srovnání výsledků průzkumu v obou zemích …

(Celý článek k přečtení po rozkliknutí obrázku vpravo –>)


MultiSport | Sportovní benefity poskytuje svým zaměstnancům 70 % firem. Roste využívání karty MultiSport

20. září 2017 | Sportovní aktivity nabízí jako zaměstnaneckou výhodu již více než dvě třetiny českých firem. Plně je hradí 32 procent zaměstnavatelů a 38 procent je určitou výší dotuje. Vyplývá to z průzkumu Aon Benefit Survey 2017 provedeném mezi 248 firmami z různých odvětví v ČR. Nejčastějším spontánně zmiňovaným zaměstnaneckým benefitem se pak staly dny zdraví. Roste i počet firem nabízejících svým zaměstnancům kartu MultiSport, se kterou lze navštěvovat různá relaxační a sportovní zařízení.

Celý článek k přečtení: http://www.finparada.cz/4600-Sportovni-benefity


Finance iDNES | V Evropě je málo motivovaných zaměstnanců. Co se nám nelíbí? 

2. srpna 2017 | Motivovaný zaměstnanec je spokojený v práci, loajální a ochotný šířit dobré jméno firmy. Je pro ni přínosem z pohledu lepších obchodních výsledků, neboť odvádí kvalitnější práci. Ale v Evropě je takových zaměstnanců relativně málo, jen něco málo přes 50 procent. Uvádí to studie Aon Best Employers…

Celý článek k přečtení: http://finance.idnes.cz/pruzkum-prace-zamestnani-motivace


Profi HR | Trendy v HR – talenti [tištěno]

ProfiHR 06_trendy v HR talenti


Profi HR | Top trendy ve spokojenosti zaměstnanců v ČR [tištěno]

ProfiHR 04_top trendy ve spokojenosti


Profi HR | Co odlišuje nejlepší zaměstnavatele od ostatních [tištěno]

ProfiHR 03 co odlisuje


Profi HR | Největší odlišnosti nejlepších zaměstnavatelů od ostatních společností [tištěno]

ProfiHR 2017_03


HR News | Firemní vězni – nemotivovaní, ale přesto zůstávají

3. března 2017 | Možná se to zdá být tak trochu paradoxní v době, kdy je pracovní trh otevřený dokořán novým příležitostem a ke změně zaměstnání mnohdy stačí pouhé rozhodnutí, přesto jsou mezi námi – lidé „uvěznění“ ve své vlastní práci. Zaměstnanci, kteří firmu neopouští i přesto, že neříkají pozitivní věci o svém zaměstnavateli a nejsou ani inspirováni dělat něco navíc…

Celý článek k přečtení: https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje


API | Nejlepší zaměstnavatelé: jaké společnosti to jsou a čím se odlišují? [tištěno]

e-api 1 e-api 2


HRTV | Seznamte se s vítězi Aon Best Employers Česká republika pro rok 2016 [Video]

15. prosince 2016 | Známe vítěze třináctého ročníku studie Aon Best Employers Česká republika, kterou organizuje společnost Aon (divize Aon Hewitt). Ze 71 zúčastněných firem z různých odvětví získalo tento prestižní titul celkem 12 společností. O jeho získání rozhodla nadstandardně vysoká míra motivovanosti jejich zaměstnanců…

Celá reportáž ke shlédnutí: http://www.hrtv.cz/videa/akce-a-kurzy-id-2114335


Finance iDNES | Podívejte se, jak to vypadá u nejlepších zaměstnavatelů

5. prosince 2016 | Ve třináctém ročníků soutěže Aon Best Employers získalo letos ocenění dvanáct firem napříč obory. Jejich zaměstnanci si svou práci pochvalují, váží si nadřízených, chlubí se firemní kulturou a jsou například ochotni pracovat nad rámec svých povinností…

Celý článek k přečtení:  http://finance.idnes.cz/soutez-best-employers


HR News | Nejlepší zaměstnavatelé dokáží lépe přilákat i udržet zaměstnance

23. listopadu 2016 | Známe vítěze třináctého ročníku studie Aon Best Employers Česká republika, kterou organizuje společnost Aon (divize Aon Hewitt). Ze 71 zúčastněných firem z různých odvětví získalo tento prestižní titul celkem 12 společností. O jeho získání rozhodla nadstandardně vysoká míra motivovanosti jejich zaměstnanců…

Celý článek k přečtení: http://www.hrnews.cz/novinky-z-hr


HR Forum | Výsledky studie Aon Best Employers 2016 [tištěno]

hrforum-2016


Feedit.cz | Aon Hewitt vyhodnotila Red Hat jako Nejlepšího zaměstnavatele v České republice v kategorii velkých společností

1. prosince 2016 | Hlavním kritériem pro získání titulu Aon Best Employer v této studii je to, jak společnost hodnotí její vlastní zaměstnanci. Všechny vítězné společnosti byly zvoleny díky vysoké úrovni zapojení zaměstnanců a také pro své důvěryhodné a efektivní vůdcovství, firemní kulturu a reputaci zaměstnavatele. Studie upozorňuje na výrazné odlišnosti mezi Nejlepšími zaměstnavateli a průměrnými firmami, zvláště co se týče přístupu ze strany nejvyššího vedení, firemních procesů a dostupných zdrojů, schopnosti firmy přitahovat a udržet si ty správné lidi a také toho, jak sami zaměstnanci hodnotí značku zaměstnavatele, bonusy a odměny a uznání své práce.

Celý článek k přečtení:  http://www.feedit.cz/wordpress/2016/12/01


Profi HR | Aon Best Employers  ČR zná vítěze [tištěno]

profi-hr-2016_a profi-hr-2016_bpng


Retail News | Firmy budou lákat talenty a zvyšovat motivaci zaměstnanců

10. února 2016 | Udržení talentovaných a klíčových pracovníků a přilákání nových talentů se stává hlavními prioritami v řízení lidí. Jedním z nástrojů je posilovat engagement (vysokou motivovanost) zaměstnanců. Míra motivovanosti zaměstnanců a kvalita práce managementu se dá hodnotit a měřit. Poradenská společnost AON Hewitt už řadu let v celosvětovém měřítku a v České republice více než deset let organizuje každoročně studii Best Employers (Nejlepší zaměstnavatelé), díky níž si firmy mohou zjistit, jak na tom s motivovaností lidí jsou a na co se v manažerské práci zaměřit…

Celý článek k přečtení: http://www.hrtv.cz/videa/akce-a-kurzy-id-2114335


2015

Hospodářské noviny | Nejlepší zaměstnavatelé fandí zdraví a sportu

23.listopadu 2015 | To, jak zaměstnanci hovoří o svém zaměstnavateli za branami firmy, i to, zda doporučují práci u něj i svým známým, je jedním z kritérií určujících motivovanost zaměstnanců, kterou měří mezinárodní studie Best Employers (Nejlepší zaměstnavatelé). U nás ji už 12 let pořádá globální poradenská společnost AON Hewitt. Mimochodem, firma Hilti se v této studii v Česku a na Slovensku několik let drží na předních příčkách. Studie Best Employers vychází z dotazníkového šetření, v němž zaměstnanci hodnotí svého zaměstnavatele podle nejrůznějších oblastí…

Celý článek k přečtení: http://archiv.ihned.cz/c1-64886440-nejlepsi-zamestnavatele-fandi-zdravi-a-sportu


CzechMarketPlace.cz | Best Employers have up to 83% of engaged employees, claims the Aon Best Employers Study conducted by Aon Hewitt

18.listopadu 2015 | The winners of the twelfth year of the study Aon Best Employers Czech Republic organized by Aon (Aon Hewitt division) have already been announced. Out of the 49 companies from various industries that registered for the study it is the companies Amgen, Grundfos and Hilti that were awarded in the category of Small and Medium Scale Companies (listed in alphabetical order). The awarded companies of the Large Scale Company Category are GMC, Marriott and NetSuite (listed in alphabetical order). The main reason for all companies to gain the awards in their categories was the rate of engagement of their employees, which was high above the average…

Celý článek k přečtení: http://www.czechmarketplace.cz/en/13326


Novinky.cz | Nejlepší zaměstnavatelé jsou známi

12.listopadu 2015 | Dvanáctý ročník studie Nejlepší zaměstnavatel, organizovaný společností Aon Hewitt, zná své vítěze. Z devětačtyřiceti společností přihlášených do soutěže získaly palmu vítězství v kategorii Malé a střední společnosti firmy Amgen, Grundfos a Hilti. V kategorii velkých společností obdržely ocenění firmy GMC, Marriott a NetSuite. O získání titulu u všech vítězů rozhodla nadstandardně vysoká míra motivovanosti jejich zaměstnanců…

Celý článek k přečtení: http://www.novinky.cz/kariera/386174-nejlepsi-zamestnavatele-jsou-znami.html


People Management Forum | Dvanáctý ročník studie Aon Best Employers Česká republika zná své vítěze!

12.listopadu 2015 | Nejlepší zaměstnavatelé mají až 83 % motivovaných zaměstnanců, tvrdí studie Aon Best Employers společnosti Aon Hewitt.  Ze 49 zaregistrovaných společností z různých odvětví byly oceněny vždy 3 organizace v kategorii malé a střední společnosti a v kategorii velké společnosti. O získání titulu u všech vítězů rozhodla nadstandardně vysoká míra motivovanosti jejich zaměstnanců…

Celý článek k přečtení: http://www.peoplemanagementforum.cz/tz-aon-hewitt-dvanacty-rocnik


Aktualne.cz | Nejlepší zaměstnavatelé? Titul získalo šest firem, pomohl jim průzkum mezi lidmi

11.listopadu 2015 | Poradenská skupina Aon Hewitt porovnala podmínky ve 49 firmách, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže Best Employers. Ve skupině malých a středních podniků uspěly společnosti Amgen, Grundfos Sales Czechia and Slovakia a Hilti ČR. Mezi velkými společnostmi pak GMC Software Technology, Marriott a NetSuite Czech Republic…

Celý článek k přečtení: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejlepsi-zamestnavatele


FinancniNoviny.cz | Nejlepšími zaměstnavateli jsou například Marriott či Hilti

11.listopadu 2015 | V soutěži o nejlepšího zaměstnavatele ČR, kterou pořádá poradenská společnost Aon, letos v kategorii větších firem zvítězily GMC, Marriott a NetSuite. V kategorii malých a středních společností vyhrály Amgen, Grundfos a Hilti. K zisku titulu jim pomohla nadstandardně vysoká míra motivovanosti jejich zaměstnanců….

Celý článek k přečtení: http://www.financninoviny.cz/zpravy


HR News | Globální trendy v motivovanosti zaměstnanců – jak je na tom ČR?

15. června 2015 | Nejnovější studie Globální trendy v motivovanosti zaměstnanců, která aktuálně vyšla, se dotýká nejnovějších trendů v oblasti motivovanosti zaměstnanců, a to jak z globálního pohledu, tak i z pohledu jednotlivých regionů. Společně s tím rozebírá jednotlivé oblasti pracovního života a spokojenost zaměstnanců s nimi. V neposlední řadě studie popisuje taktéž oblasti, které mají největší pozitivní dopad na motivovanost zaměstnanců…

Celý článek k přečtení: http://www.hrnews.cz/rozhovory/globalni-trendy


People Management Forum | Světová HR laboratoř: Klíčová je motivace zaměstnanců

4. prosince 2014 | Třešničkou na dortu bylo po ukončení konference vyhlášení výsledků studie Best Employers 2014 a následná afterparty s rautem. Partnerská společnost Aon Hewitt vyhlásila 5 finalistů ve dvou kategoriích: Malé a střední firmy a velké firmy nad 250 zaměstnanců… Celý článek k přečtení: http://www.hrnews.cz/novinky-z-hr/svetova-hr-laborator


 

HR News | Nejlepší zaměstnavatelé mají o polovinu více motivovaných zaměstnanců

1. prosince 2014 | Jedenáctý ročník studie Best Employers Česká republika, organizovaný společností Aon (divize Aon Hewitt), zná své vítěze. Z 50 zaregistrovaných firem z různých odvětví se v kategorii Malé a střední společnosti na 1. místě umístila firma Cisco Systems a mezi velkými společnostmi zvítězila společnost SolarWinds. O umístění obou společností na vrcholu žebříčku rozhodla nadstandardně vysoká míra motivovanosti jejich zaměstnanců…

Celý článek k přečtení: http://www.hrnews.cz/lidske-zdroje


HR News | Péče o zaměstnance je investicí s dlouhodobou návratností

10. března 2014 | Důvodů, proč se firmy snaží být nejlepšími, je více. My máme ověřeno, že motivovanost má přímý vliv na obchodní výsledky. Pokud na to tedy pohlédneme z interního hlediska, firmy usilují o to, aby měly motivované lidi, neboť vědí, že se jim to časem vrátí. Pokud budou zaměstnanci ve firmě aktivní, tak i celkové výsledky budou o to lepší.  Další důvod může být například prestiž. Jakmile firma získá titul „Best Employer“, tak jej může užívat, ať už na vlastních stránkách nebo se pochlubit při náboru nových lidí. Stává se navíc atraktivní nejen pro potenciální zaměstnance, ale zároveň i pro své stávající, které povzbudí a dá jim dobrý pocit, že pracují v jedné z nejlepších firem. A status nejlepší firmy pak pro organizaci znamená mnoho motivovaných zaměstnanců…

Celý článek k přečtení: http://www.hrnews.cz/rozhovory/pece-o-zamestnance


iDNES.cz | Cenu za nejlepšího zaměstnavatele mají společnosti Avast a AbbVie

22.listopadu 2013 | V letošním desátém ročníku soutěže Best Employers Česká republika, kterou organizuje společnost Aon Hewitt, slavily největší úspěch farmaceutické společnosti a firmy podnikající v oboru informačních technologií. Jejich zaměstnanci patří k nejspokojenějším…

Celý článek k přečtení:http://finance.idnes.cz/vysledky-souteze-best-employers