Interviews with successfull Aon Best Employers participants


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Váháte, zda se studie zúčastnit? Možná vám napoví názor těch, kteří rozhodnutí již učinili. Zeptali jsme se vítězů minulých ročníků studie Aon Best Employers, jak zpětně hodnotí svoji účast ve studii.

Položili jsme jim tyto otázky:


„Vzhledem k tomu, že se naše společnost umístila na 1. místě, mezi hlavní přínosy patří další zvýšení motivace a angažovanosti našich zaměstnanců. Z porovnání s ostatními zaměstnavateli jsme vyšli vítězně a zaměstnanci jsou tak na naši společnost hrdí a cítí vysokou loajalitu. Potvrzení naší společnosti jako vynikajícího místa pro práci je konkurenční výhodou nejen při udržení stávajících lidí, ale i při náboru nových.“

Martina Hauserová
Human Resources Manager CZ, SK
Amgen, s.r.o.

1. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2010/2011


„Za hlavní přínos účasti Aquasoftu ve studii Best Employers považujeme v první řadě možnost porovnání ukazatelů personální práce s ostatními firmami na českém trhu. Primárně nás samozřejmě zajímá naše postavení v porovnání se společnostmi z IT sektoru, ve kterém se pohybujeme.
Vzhledem k naší opakované účasti je pro nás též velmi cenná informace o meziročním srovnánínašich výsledků v jednotlivých oblastech motivovanosti zaměstnanců s našimi výsledky v letech předchozích.
Naše umístění ve studii se také odráží ve zvýšené pozornosti ze strany uchazečů o zaměstnání, kteří naše opakované umístění v TOP 10 Nejlepších zaměstnavatelů vnímají jako znak naší důvěryhodnosti a spolehlivosti.
Náš úspěch by ale nebyl ničím bez přispění našich zaměstnanců. Proto je naše umístění odměnou i pro ně. Cení si toho, že pracují ve firmě, považované dlouhodobě za jednoho z nejlepších zaměstnavatelů mezi malými a středními firmami v ČR.“

Dagmar Mrkosová
Personální ředitelka
AQUASOFT spol. s r.o.

2. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2009
4. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2010
4. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2011


“Hlavním přínosem účasti ve studii Best Employers bylo asi ujištění, že to, co děláme, děláme pro naše pracovníky a že ti to také oceňují. Myslím si, že ujištění, že jsme mezi nejlepšími, je pro každou firmu hnacím motorem.“

Ladislav Onderka
HR manager IKEA Ostrava
IKEA Česká republika, s.r.o.

4. místo mezi velkými společnostmi, Best Employers 2010


Alice Chamrádová„Jako hlavní přínosy studie pro naši společnost vnímám benchmark s jinými společnostmi: možnost zjistit, jak si stojíme ve srovnání s českým trhem i s těmi nejlepšími společnostmi na trhu. Příležitost ověřit si aktuální motivovanost a angažovanost zaměstnanců a zaměřit se na to, co nás “pálí”. Zároveň zapojit management a probudit bojovného ducha.“

Alice Chamrádová

HR Director CZ+SK
Nutricia, a.s.

1. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2010


 „Studie BE nám pomohla upřesnit výsledky našich pravidelných interních průzkumů a ujasnit si, na co se máme zaměřit při práci s našimi zaměstnanci. Plnění dílčích cílů se následně odráží v kladných ohlasech a míře spokojenosti zaměstnanců v jednotlivých oblastech pracovního života. Zaměstnanci také častěji sami přicházejí s konkrétními návrhy, co by se dalo ještě ve firmě zlepšit.“

Dagmar Mrkosová
Personální ředitelka
AQUASOFT spol. s r.o.

2. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2009
4. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2010
4. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2011


„Určitě ano, dokážeme se podívat na některé věci z jiného úhlu a snažíme se vše vyladit tak, aby všichni byli ve společnosti ještě více spokojenější.“

David Procházka
HR Manager
Et netera a.s.

10. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2009
3. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2010
3. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2011


“Tím, že jsme souběžně s průzkumem měli i náš průzkum, tak jsme spojili oba výstupy a dnes máme připravený nový balíček benefitů, novou komunikaci a práci s employer brandingem a stále čerpáme z informací, které jsme obdrželi.“ 

Ladislav Onderka
HR manager IKEA Ostrava
IKEA Česká republika, s.r.o.

 

4. místo mezi velkými společnostmi, Best Employers 2010


„Účast ve studii obrovsky podpořila pocit hrdosti našich zaměstnanců na to, pro jakou společnost pracují. Zároveň to rozproudilo diskusi – zaměstnanci jsou na nejlepšího zaměstnavatele mnohem více nároční. Začali jsme s diskusními skupinami, které jsou velmi otevřené a máme z nich konkrétní praktické výstupy pro zlepšení.“

Alice Chamrádová
HR Director CZ+SK
Nutricia, a.s.

1. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2010


„Veliký – máme více zájemců o práci, klienti si toho také všímají. Je to pro nás cena, které si vážíme a je to veliká zpětná vazba pro HR a pro vedení, že to, co děláme, děláme dobře.“

David Procházka
HR Manager
Et netera a.s.

10. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2009
3. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2010
3. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2011


„Vnímáme pozitivní efekty při náboru nových zaměstnanců. Prestižní ocenění Best Employers je pro uchazeče zárukou kvalitního zaměstnavatele a napomůže v případech, kdy o kandidáta bojujeme s konkurencí.“

Martina Hauserová
Human Resources Manager CZ,SK
Amgen, s.r.o.

1. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2010/2011


„Díky našemu opakovanému úspěchu ve studii Best Employers jsme zaznamenali vyšší informovanost uchazečů o práci o tom, kdo jsme a čím se naše společnost zabývá. Svými výsledky ve studii se nám daří jméno Aquasoftu spojovat se slovy jako je férovost, otevřenost a spolehlivost.“

Dagmar Mrkosová
Personální ředitelka
AQUASOFT spol. s r.o.

2. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2009
4. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2010
4. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2011


„Pro projekt employer brandingu to je dobrá startovací čára a podpora značky jako zaměstnavatele na trhu. Často se setkávám u pohovoru s názory uchazečů – jste jeden
z nejlepších zaměstnavatelů a rád bych u vás pracoval… Co více dodat?”

Ladislav Onderka
HR manager IKEA Ostrava
IKEA Česká republika, s.r.o.

4. místo mezi velkými společnostmi, Best Employers 2010


„Největší dopad má umístění mezi Best Employers na kandidáty, kteří si zjišťují na webových stránkách informace o naší společnosti. Umístění mezi nejlepšími zaměstnavateli je pro ně jedním z důvodů, proč se do výběrového řízení přihlásí.“

Alice Chamrádová
HR Director CZ+SK
Nutricia, a.s.

1. místo mezi malými a středními společnostmi, Best Employers 2010