Metodologie


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Naše metodologie je jednoduchá – získáváme zpětnou vazbu od toho nejdůležitějšího, co vaše společnost má – od vašich lidí. Názory zaměstnanců sbíráme prostřednictvím specifické sady otázek. Tyto otázky jsou součástí standardních průzkumů motivovanosti a spokojenosti Aon a mohou být využity samostatně i jako součást vašeho zaměstnaneckého průzkumu. Kritéria pro získání statutu “Aon Best Employer” jsou založena na čtyřech měřitelných ukazatelích:

1 Míra motivovanosti Zaměstnanec mluví o společnosti pozitivně, chce v ní zůstat i do budoucna a vynakládá úsilí navíc, aby přispěl k jejímu úspěchu
2 Vedení lidí Vedení společnosti si zaměstnanců váží, motivuje je srozumitelnou vizí a vede společnost k úspěchu
3 Kultura vysoké výkonnosti Zaměstnanci jsou si vědomi cílů spolčnosti a dostává se jim odměny a uznání za jejich zásluhy
4 Značka zaměstnavatele Zaměstnanci jsou hrdí na to, že jsou součástí společnosti a umějí jasně vysvětlit, v čem se práce pro ni liší od ostatních

Tyto čtyři ukazatele jsou počítány pro každou společnost na úrovni každé země a poté porovnány s prahovými hodnotami pro každý trh. Odkud pocházejí prahové hodnoty? Aon aktualizuje prahové hodnoty (75. percentil na trhu) pro všechny čtyři ukazatele (vedení lidí, kultura vysoké výkonnosti, značka zaměstnavatele a míra motivovanosti zaměstnanců) každoročeně, a to za využití dat z Aon globální databáze průzkumů: Prahové hodnoty jsou nastaveny pro homogenní skupiny zemí s podobnou kulturní zkušeností a praxí v motivovanosti, aby bylo zajištěno, že benchmark studie Best Employers je celosvětově konzistentní a současně kulturně relevantní. V závislosti na tom, ve které části světa se do studie zapojíte, může vaše společnost obdržet lokální, regionální nebo globální ocenění. V rámci studie Aon Best Employers poskytujeme také relevantní benchmarky jednotlivých trhů, případně oborově specifické benchmarky (např. IT, Pharma, Retail, Výroba, FMCG, Telekomunikace…). Kontaktujte nás, pokud se chcete zapojit do studie nebo získat více informací!

Kontaktujte nás