Přehled výstupů Aon Benefit Survey


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Základní výstup

Základní výstup obsahuje informace o následujících tématech:

Flexibilní benefity

 • Četnost poskytování a způsob definování příspěvku zaměstnavatele
 • Nejčastější výhody v rámci systému flexibilních benefitů
 • Využití outsourcovaného online nástroje pro správu flexibilních benefitů

Příspěvek zaměstnavatele na penzi

 • Četnost poskytování a způsob stanovení výše příspěvku zaměstnavatele
 • Příspěvek ze strany zaměstnance (vyžadován/nevyžadován)

Životní pojištění

 • Četnost poskytování a způsob definování příspěvku zaměstnavatele
 • Příspěvek ze strany zaměstnance (vyžadován/nevyžadován)
 • Doplňkové krytí v rámci životního pojištění (poskytováno/neposkytováno)

Nadstandardní zdravotní péče

 • Četnost poskytování a způsob definování pojistné částky
 • Poskytování nadstandardní zdravotní péče po zkušební době
 • Informace, zda je cena nadstandardní zdravotní péče stejná pro všechny typy pracovních pozic

Zaměstnanecké výhody

 • Top 10 nejčastěji poskytovaných zaměstnaneckých výhod
 • Kompenzace přesčasů
 • Poskytování dovolené nad rámec 4 týdnů a sick days
 • Poskytování služebního automobilu pro soukromé účely (dle zaměstnaneckých skupin)
 • Poskytování odměny za dlouholetou spolupráci a odměny k životnímu jubileu, zajištění firemní školky/hlídání dětí, nákup firemních produktů se slevou
 • Top 6 nejčastěji poskytovaných darů k životnímu jubileu

Detailní výstup pro danou zemi / na míru*

Detailní výstup pro danou zemi (PDF) obsahuje kromě informací účastnického výstupu také:

Flexibilní benefity

 • Správa flexibilních benefitů (vlastní/outsourcovaný nástroj)
 • Detailní informace o benefitech v rámci flexibilních benefitů
 • Fixní výše příspěvku na flexibilní benefity a výše tohoto příspěvku jako % ze mzdy

Příspěvek zaměstnavatele na penzi

 • Fixní výše příspěvku zaměstnavatele na penzi a výše tohoto příspěvku jako % ze mzdy
 • Požadovaná odpracovaná doba pro využívání penzijního pojištění

Životní pojištění

 • Požadovaná odpracovaná doba pro využívání životního pojištění
 • Poskytování pojištění invalidity, úrazového a doplňkového pojištění
 • Typy doplňkového pojištění
 • Výše životní pojistky 

Nadstandardní zdravotní péče (NZP)

 • Požadovaná odpracovaná doba pro využívání NZP
 • Informace, zda je cena nadstandardní zdravotní péče stejná pro všechny zaměstnance a jaká je její výše
 • Cena nadstandardní zdravotní péče

Zaměstnanecké výhody

 • Počet dnů dovolené navíc a počet sick days
 • Četnost poskytování zaměstnaneckých výhod (např. home office a flexibilní pracovní doba, stravenky, team-buildingy, cestovní pojištění, sabbaticals atd.), které jsou plně hrazeny společností / dotovány
 • Systém příspěvků na auto: poskytování, definování příspěvku na auto a jeho výše (dle zaměstnaneckých skupin)
 • Odměna za dlouhodobou spolupráci a odměna k životnímu jubileu (detailní informace o nejčastěji používaných formách odměny)
 • Poskytování školky/hlídání dětí 
 • Četnost poskytování referral programu a výše odměny v referral programu

Detailní výstup na míru má stejnou strukturu i stejný obsah jako detailní výstup pro danou zemi, ale data pokrývají pouze vybranou skupinu společností (peer group).