Co je Aon Best Employers?


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Studie Aon Best Employers je dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci, který mapuje spokojenost a motivovanost zaměstnanců. Pomocí celosvětově ověřené metodiky a kvalitního porovnání s lokálním trhem odhaluje silné a slabé stránky a představuje strategický nástroj pro zefektivnění práce HR. Studie Aon Best Employers také každoročně oceňuje nejlepší zaměstnavatele titulem “Aon Best Employer”, a to nejen v České republice, ale na celém světě

Co přinese Aon Best Employers naší společnosti?

Studie Aon Best Employers:

  • vám poskytne data, která vám umožní pracovat s motivovaností vašich zaměstnanců,
  • vám poskytne relevantní porovnání vašich výsledků s vybraným segmentem trhu (na českém trhu operujeme s největší lokální databází, která je dispozici, naše benchmarky reprezentuji názory téměř 60 000 lidí ze 180 unikátních společností za poslední 3 roky),
  • vám ukáže příležitosti a rizika, která pro vaši společnost vyplývají z vašich výsledků
  • vám ukáže, jak daleko jste na cestě k tomu, stát se nejlepším zaměstnavatelem (Aon Best Employer),
  • vám v případě zisku ocenění pomůže budovat značku zaměstnavatele a zaujmout tak na pracovním trhu nové talenty.

Jak se můžeme zapojit?

Přihlášení do ročníku 2018 je možné od 1.1. do 30.11. 2018. Studie Aon Best Employers je určena pro všechny společnosti, které mají alespoň 50 zaměstnanců a působí na českém trhu nejméně 3 roky. 

Pro více informací o přihlášení nás prosím kontaktujte. 

Kontaktujte nás

Best Employers_Logo_red

Přínosy ocenění Aon Best Employer

Pracovní prostředí těch nejlepších se vyznačuje:

  • efektivním vedením,
  • orientací na vysoký výkon,
  • atraktivní značkou zaměstnavatele,
  • vysokou mírou motivovanosti zaměstnanců.

Stále větší množství společností zjišťuje, že tyto charakteristiky pozitivně ovlivňují jejich finanční i nefinanční úspěchy a vedou k vyšší výkonnosti celé organizace. Nejvýznamnější z těchto charakteristik je vysoká míra motivovanosti zaměstnanců, která přináší výhody všem zůčastněným stranám. V porovnání s průměrnými společnostmi Aon Best Employers globálně: 

 

Zisk titulu Aon Best Employer je určen názorem a zkušeností vašich zaměstnanců. Jsme přesvědčeni, že jsou to zaměstnanci, kdo by měl rozhodnout o tom, zda pracují pro nejlepšího zaměstnavatele. 

Díky globálně jednotné metodologii měříme a rozpoznáváme výjimečné zaměstnavatele kdekoliv na světě – na úrovni státu, regionu či celého světa. 

 

global1Svět
regionalRegion
global1Stát
 

Oblasti, které měří studie Aon Best Employers

Studie Aon Best Employers je dotazníkový průzkum, který prostřednictvím předem stanovené sady otázek zjišťuje názory zaměstnanců, jejich zkušenost z různých oblastí pracovního života a míru jejich motivovanosti.

Získané odpovědi analyzujeme a porovnáváme s vybraným segmentem trhu. Výstupy studie mapují jednak současnou situaci ve společnosti z hlediska spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců, tak priority, na které by se společnost měla zaměřit, pokud chce zvýšit motivovanost svých zaměstnanců a tím i výkonnost celé organizace. 

 

Categories_EN