Employee Experience: Průběžné naslouchání zaměstnancům


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Touha průběžně naslouchat zaměstnancům je veliká. Firmy však nejsou dostatečně připraveny.

V měnícím se světě přicházejí i nové nároky na pracoviště, které již dávno není pouze místem pro práci. Mění se požadavky nejen businessu, ale i lidí, kteří jsou dnes pro většinu společností nositelem její největší hodnoty. Podle výzkumů Aon se ve světě na názor zaměstnanců ptá častěji než jednou za rok 21 % společností, zatímco v České republice je to pouhých 6 %. Přitom posilování motivovanosti zaměstnanců uvedlo 61 % společností jako prioritu pro následující tři roky. Je proto nezbytné začít se zaměstnanci pracovat jinak.

Představte si, že jste sportovec. Abyste mohli být úspěšní na vrcholové úrovni, je zapotřebí nejen trénovat, ale dbát i na další faktory. Klíčem k úspěchu je neustálý dohled nad vaším zdravím, důraz na rychlost, sílu a další aspekty, na základě kterých je možné posoudit váš výkon. V růstu vám tedy pomáhá neustálý přísun informací a vaši trenéři a rádci přesně ví, co je pro vás optimální a kde je zapotřebí se zlepšit. Nyní si představte, že jste ředitel společnosti, která chce patřit mezi nejlepší. Pravděpodobně budete vyžadovat stejný typ informací, díky kterým budete moci posoudit připravenost společnosti podávat dobrý výkon. Většina společností získává tyto informace pouze v oblasti jejich finančního výkonu, menší část firem se však zabývá monitorováním a průběžným zlepšováním employee experience

Zaměstnavatelům je zatím primárně známý pouze koncept nárazového měření motivovanosti zaměstnanců. Základem jejich strategie měření motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců jsou roční průzkumy: položit zaměstnancům stejné otázky jednou ročně, zhodnotit odpovědi a doufat v co nejlepší výsledek při dalším kole průzkumu. Podobně jako když jdete jednou ročně na pravidelnou prohlídku k vašemu lékaři. To je dobrá zpráva – společnosti se tak díky tomu mohou lépe rozhodovat. Rozhodně to však nestačí na to stát se celosvětově úspěšným sportovcem nebo na vybudování celosvětově úspěšné společnosti.

Lze pozorovat, že se společnosti stále více snaží v tomto ohledu chovat jako vrcholoví sportovci a získávat data průběžně. Vývoj očekávání zaměstnanců a větší rychlost obchodu vyžaduje, aby zaměstnavatelé kompletně změnili pohled, jakým pohlížejí na motivované zaměstnance a způsob, jakým chápou employee experience a jeho řešení. Odpovědí je průběžné naslouchání zaměstnancům, kterému nahrává všeobecný rozvoj technologií a zařízení, přes která lze komunikovat. Všichni se shodují, že je zaměstnancům potřeba naslouchat častěji než jednou ročně, ale v praxi firmy zatím spíš hledají řešení. Ukazuje se totiž, že samotné technologie problém nevyřeší a na cestě k “průběžnému dialogu” se zaměstnanci je zapotřebí se opřít o správnou metodiku toho na co, jak a kdy se nejlépe ptát. S nastavením správné strategie v této oblasti nejlépe pomůžou společnosti, které disponují nejen moderní technologií, ale i dlouholetým know-how v oblasti práce s lidmi.

 

Pokud je téma průběžného naslouchání zaměstnancům aktuální i pro vaši společnosti a přemýšlíte, jak ho řešit, nebo vás zajímají další výstupy z globálního průzkumu Aon na toto téma, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás