Zajímavosti


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

V Aon Hewitt zpracováváme průzkumy motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců na denní bázi. Globálně čerpáme z dat více než 11 milionů respondentů z více než 8 700 společností. V České republice pracujeme se společnostmi všech velikostí a oborů, od největších mezinárodních gigantů až po nejmenší firmy. Vycházíme z údajů více než 100 unikátních společností, které reprezentují více než 100 000 respondentů.


 

GTEE_2017

Globální trendy v motivovanosti zaměstnanců

Nejnovější výstup Aon Hewitt zkoumá, jak se změnila míra motivovanosti zaměstnanců v průběhu roku 2016 a vlivy, které za touto změnou pravděpodobně stojí. V reportu se detailně zabýváme: Klíčovými vlivy na motivovanost zaměstnanců z globální perspektivy. Výzvami, kterým společnosti čelí. Cestami, kterými lídři mohou tyto výzvy překonat, aby motivovanost zaměstnanců opět stoupala.

Přečtete sí více zde


Co odlišuje nejlepší zaměstnavatele od ostatních?

Kromě vyšší míry motivovanosti zaměstnanců (pro ilustraci, u Best Employers je motivovaných 8 z 10 zaměstnanců, zatímco u ostatních společností je to pouze 5 z 10), se nejlepší  zaměstnavatelé odlišují také v tom, jakým způsobem jejich zaměstnanci hodnotí další oblasti pracovního života. Ty největší rozdíly nacházíme v následujících oblastech.

  • U nejlepších zaměstnavatelů je nejvýrazněji hodnocen fakt, že se vrcholové vedení k zaměstnancům chová jako k tomu nejcennějšímu ve firmě, umí je nadchnout pro budoucnost, a to, že zaměstnanci věří obchodním rozhodnutím vedení.
  • Zaměstnanci těch nejlepších také velmi dobře hodnotí značku svého zaměstnavatele, jeho externí reputaci,a to, že reálná situace uvnitř společnosti se shoduje s tím, co je prezentováno na venek.
  • Podle hodnocení zaměstnanců je vidět, že ti nejlepší jsou velmi dobří v zaujetí, přilákání a udržení talentovaných zaměstnanců. S přihlédnutím k situaci na trhu je toto hodnocení velmi důležité – pojí se například i s fluktuací zaměstnanců. 
  • Zásadní je také oblast odměňování a uznání. Důležitější než samotná výše platu je spravedlnost v hodnocení za přínos firmě a samotná ochota podělit se, pokud se firmě daří. Zaměstnanci těch nejlepších také velmi kladně hodnotí to, že nabízené benefity odpovídají jejich potřebám.
  • Struktura společnosti těch nejlepších umožňuje zaměstnancům dosahovat firemních cílů nejlépe, jak je to možné. To a fakt, že se zaměstnanci těch nejlepších cítí být podporováni v přinášení vlastních nápadů, je také důvodem, proč se společnosti stávají těmi nejlepšími zaměstnavateli.

 

 

 

Nejvyšší průměrná míra motivovanosti zaměstnanců je v Latinské Americe, nejnižší v Evropě

Dlouhodobá data ze studií společnosti  Aon Hewitt ukazují, že zaměstnanci v Latinské Americe jsou motivovanější, bez ohledu na nepochybně nižší mzdy a životní standard. Je možné, že jsou lidé v Latinské Americe jednoduše rádi, že mají zaměstnání, a nekladou takový důraz na peníze, procesy a kariérní růst?