Aon Benefit Survey


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Chcete nechat rozkvést Vaši nabídku benefitů? Sháníte čerstvé informace z trhu o poskytování benefitů?

Současná tržní situace nutí společnosti k revizi celkového systému odměňování tak, aby si dokázaly udržet stávající zaměstnance a přilákat nové talenty. Nebuďte pozadu a podívejte se, jak se tímto tématem zabývají ostatní!

Získejte inspiraci pro Vaše benefity z aktuálních tržních dat, která vycházejí z průzkumu Aon Benefit Survey.

Průzkum mapuje aktuální nabídku benefitů a zaměstnaneckých výhod společností v ČR, a klientům tak poskytuje možnost srovnat svoji nabídku s externím trhem. Dostupné jsou různé různé výstupy dle míry detailu, dle přání klienta. Základní výstup je zdarma pro všechny zúčastněné společnosti. Cena za detailní výstupy se může lišit v závislosti na míře detailu a komplexnosti.

Sběr dat pro studii Aon Benefit Survey 2018 probíhá od 4. do 27. dubna. Data ze studie budou k dispozici v průběhu května a pak v průběhu celého roku, a to jak účastníkům průzkumu, tak externím zájemcům. 

Zúčastněte se Aon Benefit Survey 2018

Aon Benefit Survey 2017

Aon Benefit Survey 2017 probíhal od 3. května do 31. května  a v ČR se ho zúčastnilo 248 společností z různých odvětví. Tento průzkum jsme realizovali také v SR, kde se zapojilo dalších 119 společností.

Účastníci Aon Benefit Survey 2017 dle odvětví:
ABS2017_CZ_CZ_dle odvetvi

 

Účastníci Aon Benefit Survey 2017 dle počtu zaměstnanců:

ABS2017_CZ_CZ_dle poctu

Přehled výstupů z Aon Benefit Survey

Základní výstup

Základní výstup obsahuje informace o:

Flexibilní benefity

 • Prevalence a způsob definování příspěvku zaměstnavatele
 • Nejčastější výhody v rámci systému flexibilních benefitů
 • Využití outsourcovaného online nástroje pro správu flexibilních benefitů

Příspěvek zaměstnavatele na penzi

 • Prevalence a způsob stanovení výše příspěvku zaměstnavatele
 • Příspěvek ze strany zaměstnance (vyžadován/nevyžadován)

Životní pojištění

 • Prevalence a způsob definování příspěvku zaměstnavatele
 • Příspěvek ze strany zaměstnance (vyžadován/nevyžadován)
 • Doplňkové krytí v rámci životního pojištění (poskytováno/neposkytováno)

Nadstandardní zdravotní péče

 • Prevalence a způsob definování pojistné částky
 • Poskytování nadstandardní zdravotní péče po zkušební době
 • Informace, zda je cena nadstandardní zdravotní péče stejná pro všechny typy pracovních pozic

Zaměstnanecké výhody

 • Top 10 nejčastěji poskytovaných zaměstnaneckých výhod
 • Kompenzace přesčasů
 • Poskytování dovolené nad rámec 4 týdnů a sick days
 • Poskytování služebního automobilu pro soukromé účely (dle zaměstnaneckých skupin)
 • Poskytování odměny za dlouholetou spolupráci a odměny k životnímu jubileu, zajištění firemní školky/hlídání dětí, nákup firemních produktů se slevou
 • Top 6 nejčastěji poskytovaných darů k životnímu jubileu

Detailní výstup pro danou zemi / na míru*

Detailní výstup pro danou zemi (PDF) obsahuje kromě informací účastnického výstupu také:

Flexibilní benefity

 • Správa flexibilních benefitů (vlastní/outsourcovaný nástroj)
 • Detailní informace o benefitech v rámci flexibilních benefitů
 • Fixní výše příspěvku na flexibilní benefity a výše tohoto příspěvku jako % ze mzdy

Příspěvek zaměstnavatele na penzi

 • Fixní výše příspěvku zaměstnavatele na penzi a výše tohoto příspěvku jako % ze mzdy
 • Požadovaná odpracovaná doba pro využívání penzijního pojištění

Životní pojištění

 • Požadovaná odpracovaná doba pro využívání životního pojištění
 • Poskytování pojištění invalidity, úrazového a doplňkového pojištění
 • Typy doplňkového pojištění
 • Výše životní pojistky (násobek roční mzdy)

Nadstandardní zdravotní péče (NZP)

 • Požadovaná odpracovaná doba pro využívání NZP
 • Informace, zda je cena nadstandardní zdravotní péče stejná pro všechny zaměstnance a jaká je její výše
 • Cena nadstandardní zdravotní péče dle zaměstnaneckých skupin

Zaměstnanecké výhody

 • Počet dnů dovolené navíc a počet sick days
 • Prevalence zaměstnaneckých výhod (např. home office a flexibilní pracovní doba, stravenky, team-buildingy, cestovní pojištění, sabbaticals atd.), které jsou plně hrazeny společností / dotovány
 • Systém příspěvků na auto: poskytování, definování příspěvku na auto a jeho výše (dle zaměstnaneckých skupin)
 • Odměna za dlouhodobou spolupráci a odměna k životnímu jubileu (detailní informace o nejčastěji používaných formách odměny)
 • Poskytování školky/hlídání dětí a způsob příspěvku zaměstnavatele;
 • Prevalence referral programu a výše odměny v referral programu

* Detailní výstup na míru má stejnou strukturu i stejný obsah jako detailní výstup pro danou zemi, ale data pokrývají pouze vybranou skupinu společností (peer group).

prinstscreens CZ

Jak se mohu zúčastnit nebo získat data?

Sběr dat pro Aon Benefit Survey 2018 probíhá od 4. do 27. dubna, výsledky budou k dispozici během května 2018. V případě zájmu je možné kdykoliv v průběhu roku zakoupit data z průzkumu Aon Benefit Survey 2018, a to i v případě, že jste se studie nezúčastnili.

Zúčastněte se Aon Benefit Survey 2018

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Zuzana Al Tajjarová
+420 731 471 670
zuzana.altajjarova@aon.com