Firemní kultura a hodnoty


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Svoje typické projevy nemají pouze lidé, ale i organizace. Víte, jaké hodnoty ovlivňují ovzduší a vnitřní život ve Vaší společnosti? Jsou to ty, které dovedou Vaši společnost k realizaci plného potenciálu? Firemní kultura může být prázdným HR zaklínadlem, ale též základem pro budování úspěšné a atraktivní společnosti.

Aon Hewitt poskytuje komplexní služby při práci s firemní kulturou na základě analýzy podle Barretova modelu.

Výchozím krokem naší práce je poznání současné firemní kultury a její odlišnosti od optimální kultury, která podporuje maximální produktivitu konkrétní organizace.

Jak to probíhá?

Vycházíme z důkladné analýzy současného stavu a měříme soulad mezi osobními hodnotami zaměstnanců – hodnotami, které můžou aktuálně přežívat ve společnosti (současné firemní hodnoty) a hodnotami, které můžou podporovat rozvoj společnosti (žádoucí kultura). Odpovědi zaměstnanců ukazují rozdíl mezi aktuálně žitou kulturou a kulturou, která by jim umožňovala dosáhnout vyššího výkonu a efektivity.

Důkladnou analýzu využíváme k tomu, abychom:

  • definovali smysluplné firemní hodnoty včetně modelu požadovaného chování,
  • nastavili efektivní kroky implementace,
  • aktivně zapojili vrcholový a střední management coby vzor ideálního chování,
  • propojili firemní kulturu s aktivitami HR – náborem, hodnocením, rozvojem zaměstnanců…

culture

 

Chci vědět více!

Posviťte si na hodnoty, které ovlivňují ovzduší a vnitřní život ve Vaší společnosti!

Kontaktujte nás