Trendy v motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců 2015


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

V dnešním soutěživém světě globálního pracovního trhu nestačí k přilákání a udržení talentovaných zaměstnanců jen známá značka. Skutečnou konkurenční výhodu vytvářejí úspěšné společnosti prostřednictvím svých lidí. Studie Aon Best Employers rozpoznává a veřejně oceňuje výjimečné zaměstnavatele po celém světě již od roku 2001. Léta zkušeností a dlouhodobých analýz ukazují, že být Aon Best Employer znamená být výkonná společnost s nadprůměrnými obchodními výsledky.

Ivana Botošová, Projektová manažerka Aon Best Employers CEE

Zpráva “Trendy v motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců 2015” poskytuje kompletní pohled na aktuální trendy v personální práci, motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců ve firmách na českém trhu.

Za výstupy v této zprávě stojí kombinované údaje ze dvou různých průzkumů, realizovaných společností Aon Hewitt. Tím prvním je Studie Aon Best Employers 2015, která probíhá jako standardizované dotazníkové šetření mezi zaměstnanci přihlášených společností. V letošním roce jsme závěrečnou zprávu studie Aon Best Employers trochu netradičně obohatili o výsledky průzkumu Trendy v HR, který proběhl v září 2015. Věříme, že i náhled na to, jakým způsobem pracují s lidmi ostatní společnosti na českém trhu, pomůže našim klientům posunout se dále na cestě k dlouhodobě udržitelným obchodním výsledkům.

V rámci studie Aon Best Employers Česká republika 2015 poskytujeme přihlášeným společnostem analýzu dat anonymně získaných od jejich zaměstnanců. V závislosti na vybraném balíčku výstupů od nás zúčastněné společnosti obdrží více či méně detailní analýzu motivovanosti svých zaměstnanců a jejich spokojenosti s různými oblastmi pracovního života. Díky dlouhodobému působení na českém trhu poskytujeme zúčastněným společnostem také relevantní porovnání s trhem, takže vidí nejen situaci ve své firmě, ale mohou ji zhodnotit i v porovnání se standardem na českém trhu. Výstupy ze studie jsou výborným nástrojem pro strategické plánování a velká většina společností zapojených do studie Aon Best Employers využívá možnost účastnit se opakovaně a sledovat také trendy na vlastních datech. V ročníku 2015 se studie zúčastnilo více než 14 000 zaměstnanců a 1 950 středních a 250 vrcholových manažerů. Do studie se v letošním roce zapojily společnosti z různých oborů, z nichž největší zastoupení měly IT (20%) a FMCG (18%). Více o oborovém rozložení zúčastněných najdete v následujícím grafu:

Zúčastněné společnosti dle odvětví

rozlozeni_ucastniku_Aon_BE_2015

Zdroj: Aon Hewitt Česká republika, 2015

Průzkum Trendy v HR 2015, který byl druhým vstupem pro zprávu Trendy v motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců 2015, proběhl v letošním roce samostatně poprvé. Do roku 2014 byl sběr dat z pohledu HR pouze součástí studie Aon Best Employers jako tzv. Audit personálních politik. Jeho rozšíření v letošním roce umožnilo zapojení i společnostem, které nebyly účastníky studie Aon Best Employers, ale přesto se o aktuální trendy zajímají a mají k nim co říci. Tato část zprávy tak využívá data ze 121 společností z různých odvětví v České republice. K analýze trendů jsme využili data z let 2013 a 2014, která byla posbírána v rámci studie Aon Best Employers.

Jak získat zprávu Trendy v motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců 2015?

Tuto zprávu zdarma poskytujeme účastníkům studie Aon Best Employers Česká republika 2015 a průzkumu Trendy v HR 2015. Jejich účastníci obdrželi kód ke stažení, který jim zprávu zpřístupní.

Všem zúčastněným společnostem děkujeme za účast v průzkumech! Sdílením Vašeho pohledu na tuto problematiku jste napomohli objektivitě a kvalitě průzkumů. Gratulujeme společnostem, které byly oceněny jako nejlepší zaměstnavatelé České republiky v roce 2015. Víme, že dosáhnout titulu Aon Best Employer je běh na dlouhou trať plný překážek, a že nejlepším zaměstnavatelem se žádná společnost nestane přes noc. Avšak dosáhnout první mety nebo si titul Aon Best Employer udržet vypovídá mnoho o Vaší schopnosti tyto překážky překonávat a společně s Vašimi zaměstnanci Vaši společnost dále rozvíjet.

Zprávu Trendy v motivovanosti a spokojensoti zaměstnanců 2015 naleznete ke stažení ZDE

(Budete vyzváni k zadání přístupového hesla, které jsme s Vámi sdíleli v e-mailové zprávě)

Pokud jste se nezúčastnili ani jednoho ze zmíněných průzkumů, a přesto máte zájem se dozvědět více o trendech v motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců a personální práci, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás