Best Employers Česká republika 2009


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Česká pobočka největší světové poradenské a outsourcingové firmy v oblasti řízení lidských zdrojů Hewitt vyhlásila 16. dubna vítěze již šestého ročníku studie Best Employers Česká republika. Do studie se letos přihlásilo 59 firem, z nichž všechny podmínky pro zařazení do žebříčku splnilo 53 společností. Studie vychází ze zaznamenaných názorů 12 778 zaměstnanců ze zúčastněných společností, což reprezentuje zaměstnaneckou populaci více než 28 000 zaměstnanců.

Pro tento rok byly vytvořeny žebříčky pro 2 kategorie – Malé a střední společnosti a Velké společnosti. První místo v žebříčku v kategorii Velké společnosti získala společnost Microsoft. Všech pět nejlepších zaměstnavatelů České republiky 2009 z této kategorie uvádíme v následující tabulce:

Kategorie – Velké společnosti
  Společnost Obor činnosti
1. Microsoft, s.r.o. Informační technologie
2. Vodafone Czech Republic a.s. Telekomunikace
3. Tchibo Praha, spol. s r.o. Káva a spotřební zboží
4. Logica Czech Republic s.r.o. Informační technologie
5. ABB, s.r.o. Technologie pro energetiku a automatizaci

První místo v kategorii Malé a střední společnosti získala společnost ComAp. Elitní desítku nejlepších zaměstnavatelů České republiky 2009 v této kategorii představuje následující žebříček:

Kategorie – Malé a střední společnosti
  Společnost Obor činnosti
1. ComAp, spol. s r.o. Elektrotechnický průmysl
2. AQUASOFT spol. s r.o. Informační technologie
3. Merck Česká republika Farmaceutický a chemický průmysl
4. GlaxoSmithKline, s.r.o. Farmaceutický průmysl
5. BAYER s.r.o. Farmaceutický a chemický průmysl
6. ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. Kosmetika
7. Hilti ČR spol. s r.o. Produkty pro stavební průmysl
8. 3M Česko, spol. s r.o. Diverzifikované technologie a produkty
9. KRKA ČR, s.r.o. Farmaceutický průmysl
10. Et netera a.s. Informační technologie

I letos se v žebříčcích nejlepších zaměstnavatelů umístily velké i malé, české i nadnárodní společnosti. Prokazuje to, že o umístění nerozhoduje jméno, velikost či jak se firma prezentuje navenek.

Co rozhoduje o umístění?

Zaměstnanci všech patnácti vítězných firem vykazují vysokou motivovanost a spokojenost se zaměstnáním ve své společnosti. Průměrná míra motivovanosti nejlepších zaměstnavatelů letos dosahuje 69%, což je o 17% více ve srovnání s průměrem České republiky. U všech vítězných společností byla zároveň zaznamenána vysoká efektivita politik v oblasti řízení lidských zdrojů, které jsou sladěny s obchodními cíli společnosti a jsou pozitivně přijímány zaměstnanci.

V této studii byli zaměstnavatelé posuzováni na základě tří aspektů – názorů jejich vlastních zaměstnanců, personálních politik společnosti a pohledu jejich nejvyššího vedení. Klíčovým pojmem pro stanovení pořadí společností v žebříčku je tzv. motivovanost (engagement) zaměstnanců. Motivovanost je v průzkumech společnosti Hewitt definována jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, který je charakterizován třemi modely chování:

  • zaměstnanci mají silnou vnitřní touhu pracovat pro firmu i v budoucnu;
  • zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně před svými spolupracovníky, přáteli, potencionálními zaměstnanci a klienty;
  • zaměstnanci v práci vynakládají mimořádnou snahu a nasazení, které přispívá k lepším výsledkům firmy.