Nejlepší zaměstnavatelé České republiky 2005


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Česká pobočka největší světové poradenské a outsourcingové firmy v oblasti řízení lidských zdrojů Hewitt vyhlásila 13. května vítěze již druhého ročníku studie Nejlepší zaměstnavatelé České republiky. Do studie se letos přihlásilo 41 firem, z nichž všechny podmínky pro zařazení do žebříčku splnilo 36 společností. Studie vychází ze zaznamenaných názorů 7663 zaměstnanců ve zúčastněných společnostech, což reprezentuje zaměstnaneckou populaci více než 31 000 zaměstnanců.

První místo v žebříčku získala plzeňská IT společnost Kerio Technologies, na druhém místě se umístila a mezi většími zaměstnavateli (nad 300 zaměstnanců) tak zvítězila společnost Hewlett-Packard. Elitní desítku Nejlepších zaměstnavatelů České republiky 2005 představuje následující žebříček:

 1. Kerio Technologies, s.r.o.
  Informační technologie

 2. HEWLETT-PACKARD s.r.o.
  Informační technologie

 3. GlaxoSmithKline, s.r.o. (Pharmaceuticals)
  Farmaceutický průmysl

 4. GE Money Bank, a.s.
  Finanční služby

 5. British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
  Tabákový průmysl

 6. Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc.
  Farmaceutický průmysl

 7. ANECT a.s.
  Informační technologie

 8. CS Cabot, spol. s r.o.
  Chemický průmysl

 9. Coty Česká republika k.s.
  Kosmetika

 10. Sun Microsystems Czech s.r.o.
  Informační technologie

Studie se mohly zúčastnit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců a které na českém trhu působí alespoň dva roky. Účast ve studii byla zdarma. Přímo bylo osloveno více než 400 nejvýznamnějších firem působících v České republice.

Ve studii Nejlepší zaměstnavatelé byli zaměstnavatelé posuzováni na základě tří aspektů – názorů jejich vlastních zaměstnanců, personálních politik společnosti a pohledu jejich nejvyššího vedení. Klíčovým pojmem pro stanovení pořadí společností v žebříčku je tzv. motivovanost (engagement) zaměstnanců. Motivovanost je v průzkumech společnosti Hewitt definována jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, který je charakterizován třemi modely chování:

 • zaměstnanci mají silnou vnitřní touhu pracovat pro firmu i v budoucnu;
 • zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně před svými spolupracovníky, přáteli, potencionálními zaměstnanci a klienty;
 • zaměstnanci v práci vynakládají mimořádnou snahu a nasazení, které přispívá k lepším výsledkům firmy.

Zaměstnanci všech deseti vítězných firem vykazují vysokou motivovanost a spokojenost se zaměstnáním ve své společnosti. Jejich průměrná míra motivovanosti je 68%, což je o 12% více ve srovnání s průměrem České republiky. Zároveň byla u všech těchto společností zaznamenána vysoká efektivita politik v oblasti řízení lidských zdrojů, které jsou sladěny s obchodními cíli společnosti a jsou pozitivně přijímány zaměstnanci.