Nejlepší zaměstnavatelé České republiky 2008


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Česká pobočka největší světové poradenské a outsourcingové firmy v oblasti řízení lidských zdrojů Hewitt vyhlásila 10. dubna vítěze již pátého čníku studie Nejlepší zaměstnavatelé České republiky. Do studie se letos přihlásilo 51 firem, z nichž všechny podmínky pro zařazení do žebříčku splnilo 45 společností. Studie vychází ze zaznamenaných názorů 8065 zaměstnanců ve zúčastněných společnostech, což reprezentuje zaměstnaneckou populaci více než 20 000 zaměstnanců.

První místo v žebříčku získala společnost 3M Česko, spol. s r.o. Elitní desítku Nejlepších zaměstnavatelů České republiky 2008 představuje následující žebříček:

  Společnost Obor činnosti
1. 3M Česko, spol. s r.o. Diverzifikované technologie a produkty
2. Logos a.s. Informační technologie
3. Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o. Informační technologie
4. Hilti ČR spol. s r.o. Produkty pro stavební průmysl
5. Microsoft, s.r.o. Informační technologie
6. AQUASOFT spol. s r.o. Informační technologie
7. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Telekomunikace
8. Oriflame Czech Republic spol. s r.o Kosmetika
9. GlaxoSmithKline, s.r.o. Farmaceutický průmysl
10. KRKA ČR, s.r.o. Farmaceutický průmysl

I letos se v žebříčku Nejlepších zaměstnavatelů umístily velké i malé, české i nadnárodní společnosti. Prokazuje to, že o umístění nerozhoduje jméno, velikost či jak se firma prezentuje navenek.

Co rozhoduje o umístění?

Zaměstnanci všech deseti vítězných firem vykazují vysokou motivovanost a spokojenost se zaměstnáním ve své společnosti. Průměrná míra motivovanosti Nejlepších zaměstnavatelů v posledních třech letech dosahuje 71%, což je o 23% více ve srovnání s průměrem České republiky. U všech vítězných společností byla zároveň zaznamenána vysoká efektivita politik v oblasti řízení lidských zdrojů, které jsou sladěny s obchodními cíli společnosti a jsou pozitivně přijímány zaměstnanci.

V této studii byli zaměstnavatelé posuzováni na základě tří aspektů – názorů jejich vlastních zaměstnanců, personálních politik společnosti a pohledu jejich nejvyššího vedení. Klíčovým pojmem pro stanovení pořadí společností v žebříčku je tzv. motivovanost (engagement) zaměstnanců. Motivovanost je v průzkumech společnosti Hewitt definována jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, který je charakterizován třemi modely chování:

  • zaměstnanci mají silnou vnitřní touhu pracovat pro firmu i v budoucnu;
  • zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně před svými spolupracovníky, přáteli, potencionálními zaměstnanci a klienty;
  • zaměstnanci v práci vynakládají mimořádnou snahu a nasazení, které přispívá k lepším výsledkům firmy.